top of page
Affiliate Irányelvek
Affiliate Irányelvek HUN

A MagyarBusiness Partner Program lehetőséget kínál a jogosult partnereknek, beleértve a blogokat és más harmadik fél weboldalait ("Partnerek"), hogy jutalékot kapjanak a MagyarBusiness weboldalára mutató linkekből származó, a partnerek oldalain történő megfelelő értékesítések után. A jelen partneri irányelvek ismertetik az Ön jogait és kötelezettségeit a MagyarBusiness Affiliates Programban való részvétel által.


Ez a szabályzat a felhasználási feltételek részét képezi. A MagyarBusiness partnerprogramban való részvétellel Ön elfogadja ezt a szabályzatot és a felhasználási feltételeinket.


1. Jogosultság és beiratkozás a MagyarBusiness Affiliates Programba


A leendő partnereknek jelentkezniük kell és a MagyarBusiness.org-nak jóvá kell hagynia, hogy hozzáférhessenek a partnerprogramhoz. 


A leendő partnereket olyan ismérvek alapján értékelik, mint a webhely típusa, a webhely minősége, a webhely tartalma, a weboldal tartalmának sokfélesége és a közösségi médiatartalom. A jelentkezési folyamat során a leendő partnerek további információkat kérhetnek a felsorolt kritériumok bármelyikével kapcsolatban. A következő típusú weboldalak nem vehetnek részt a partnerprogramban:

 • "Cash-back" vagy utalványos oldalak (olyan weblapok, amelyek jutalmakat kínálnak a hivatkozási linkeken keresztül történő vásárlásért);

 • ár-összehasonlító oldalak,

 • "pop-upokat" vagy "pop-undereket" használó webhelyek (olyan webhelyek, amelyek "felugró" vagy rejtett ablakokat indítanak a felhasználók böngészőjében);

 • a MagyarBusiness védjegypolitikáját sértő oldalak;

 • olyan oldalak, amelyek kizárólag a MagyarBusiness.org termékek népszerűsítésére szolgálnak;

 • szexuális, vallási, politikai vagy egyéb érzékeny témákkal kapcsolatos tartalmú oldalak.

A leendő partnereknek jelentkezniük kell, a jóváhagyott partnereknek pedig közvetlenül a MagyarBusiness.org oldalon keresztül kell regisztrálniuk. A programra való jelentkezés alhálózaton keresztül nem megengedett. A partnerek bármikor kiléphetnek a partnerprogramból és felmondhatják ezt a megállapodást a Hello@MagyarBusiness.org címre küldött e-mailben. A MagyarBusiness.org fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból eltávolítsa a partnereket a programból és megtagadja a szolgáltatást.


A Partnerprogramban való részvétel bizonyos országokban található partnerekre korlátozódhat, és érvénytelen ott, ahol a törvény tiltja. A MagyarBusiness.org fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen okból jóváhagyja vagy elutasítsa a Partnerprogramhoz való csatlakozási kérelmeket.


Attól függően, hogy egy partner hol található, különböző szabályozások vonatkozhatnak rá a jóváhagyások és ajánlások tekintetében. Az Egyesült Államokban például a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (Federal Trade Commission) a közzétételre vonatkozóan különleges követelményeket határoz meg. Így a partner felelőssége, hogy ismerje és kövesse a webhelyére vonatkozó előírásokat! A MagyarBusiness.org nem tud jogi tanácsot adni; arra kérjük, hogy beszéljen jogi szakértővel, ha úgy gondolja, hogy ezek vagy más előírások vonatkoznak Önre.


2. Jutalékok, minősített értékesítések és kifizetések


Affiliate partnerként jutalékot kaphat a minősített eladásokért. A jutalékok mértékét eseti alapon határozzuk meg, és számos tényezőtől, például a webhely típusától és tartalmától függően változhat. A jutalékok korlátozott ideig tartó különleges promóciók során emelkedhetnek.


A jelenlegi jutalék mértéke: $50 (2022, január)

 

Minősített eladások, a MagyarBusiness.org weboldalon olyan felhasználók által végzett eladások, akik a MagyarBusiness.org oldalra egy Partneroldalon található jóváhagyott linkre ("Partnerlink") kattintva jutottak el. Az affiliate linkeket, beleértve az URL-eket és bannereket vagy más kreatív eszközöket, a jóváhagyást követően küldjük el Önnek. A partnerek nem módosíthatják a Partnerprogram platformján keresztül elérhetővé tett szöveges linkeket vagy kreatív eszközöket annak érdekében, hogy kifizetést kapjanak. A partnereket arra is kérjük, hogy ne kódolják be a partneri linkeket a webhelyeikbe.


A Partnerprogram egyedi linkeket használ a megfelelő értékesítések ellenőrzésére. A jutalékokat az ezen az egyedi kuponkódokkal végzett minősített értékesítések után fizetik ki. Ez azt jelenti, hogy a partnerek jutalékot kaphatnak egy minősített eladásért, ha az eladás a partner egyedi kuponkódjával történt. A törölt eladások után nem fizetnek jutalékot!


A jutalékok felülvizsgálatnak és egyéb korlátozásoknak vannak alávetve a csalárd tevékenységek esetében. A MagyarBusiness.org fenntartja a jogot, hogy csalárd tevékenység észlelése esetén visszatartsa a jutalékokat!


A MagyarBusiness.org egy PayPal számlán keresztül fizet a partnereknek, amelyet a tagok csatlakozásakor kapnak meg. Ha a PayPal e-mail címe megváltozik, a partner felelőssége, hogy értesítse a Partnerprogramot a megfelelő jutalékfizetés biztosítása érdekében.


A MagyarBusiness.org kizárólag a vásárló által a partneri linkeken keresztül leadott megrendelés feldolgozásáért felelős. A partnerek nem jogosultak fizetéseket beszedni vagy a MagyarBusiness.org tagságot vagy termékeket más weboldalakról "viszonteladóként" értékesíteni, és semmilyen módon nem biztosítanak "viszonteladási" jogokat! A partnerek nem jogosultak a termékek árverési oldalakon történő értékesítésére! A partnerek nem jogosultak e termékek bármelyikének másolatát elajándékozni! Csak a MagyarBusiness.org felelős minden ügyfélszolgálati megkeresésért! Minden partner megérti és tudomásul veszi, hogy fizikai termékeket nem szállítanak!


3. Korlátozások

Azok a partnerek, akik megsértik az alábbi programkorlátozások bármelyikét, felfüggesztésre vagy eltávolításra kerülhetnek a MagyarBusiness.org weboldalról, és nem kaphatnak jutalékot.

Fizetett keresés es hírdetések!

A MagyarBusiness.org szigorú politikát követ a fizetett keresési tevékenységekkel kapcsolatban. A partnereknek be kell tartaniuk az alábbi feltételeket bármely hirdetési platformon, beleértve, de nem kizárólagosan a keresőmotorokat, a tartalmi hálózatokat és a közösségi oldalakat:

 • a partnerek nem licitálhatnak vagy jelenhetnek meg olyan keresésekben, amelyek a MagyarBusiness.org, MagyarBusiness vagy Magyar Business kifejezést tartalmazzák,

 • a partnerek nem licitálhatnak vagy jelenhetnek meg olyan kiterjesztett vagy hibrid keresésekben, amelyek tartalmazzák a MagyarBusiness.org, MagyarBusiness vagy Magyar Business kifejezéseket; ez nagyon hasonlít az elsőre   

 • a partnerek nem licitálhatnak vagy jelenhetnek meg a "MagyarBusiness.org", "MagyarBusiness" vagy "Magyar Business" kifejezéseket tartalmazó keresések helyesírási hibáira vagy variációira,

 • a partnerek nem használhatják a MagyarBusiness.org védjegyeket semmilyen fizetett keresési tevékenységben, beleértve a hirdetések szövegét, a hirdetési szövegeket vagy a megjelenített URL-eket,

 • a partnereknek tilos a PPC tevékenységet közvetlenül a MagyarBusiness.org oldalra linkelni! Ez magában foglalja a MagyarBusiness.org weboldal használatát megjelenítő URL-ként,

 • a partnerek nem küldhetnek forgalmat automatikus átirányításokon keresztül egy weboldal oldalára;

 • a partnerek nem használhatják a MagyarBusiness.org nevet (beleértve a helyesírási hibákat és variációit) aldomainként vagy almappaként!


Az Ön webhelyéért való felelősség


Ön felelős egyedül a weboldaláért, beleértve a weboldalának fejlesztését, üzemeltetését és karbantartását, valamint az azon megjelenő vagy azon belül megjelenő összes anyagot. A MagyarBusiness.org kizár minden felelősséget az Ön weboldalával, közösségi médiájával és egyéb tartalmaival, valamint a felhasználóinak az Ön weboldalával kapcsolatos bármely követelésével kapcsolatban, és Ön vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és ártalmatlanítja a MagyarBusiness.org-ot az Ön weboldalával kapcsolatos minden követeléssel szemben!


4. Módosítás


A MagyarBusiness.org bármikor és saját belátása szerint módosíthatja a Partneri Megállapodásban foglalt bármelyik feltételt! Ezek a módosítások magukban foglalhatják, de nem korlátozódhatnak az elérhető ajánlói díjakra, a díjszabásokra, a fizetési eljárások és a Partnerprogram szabályainak módosítására. Ha bármelyik módosítás az Önök számára ELFOGADHATATLAN, az egyetlen lehetőségük a jelen Megállapodás felmondása! Ha az új megállapodásban szereplő módosításokat követően FOLYTATJA a PROGRAMBAN való RÉSZVÉTELT, az úgy tekintendő, hogy Ön elfogadta a módosítást!

Affiliate Program
Affiliate ENG

MagyarBusiness Affiliates Program offers eligible affiliates, including blogs and other third party websites (“Affiliates”), the opportunity to earn commissions on qualifying sales that originate from links to MagyarBusiness website on an Affiliate’s site. This Affiliates Policy explains your rights and responsibilities when participating in MagyarBusiness Affiliates Program.

This policy is a part of our Terms of Use. By participating in MagyarBusiness Affiliates Program, you’re agreeing to this policy and our Terms of Use.


1. Eligibility and Enrollment in MagyarBusiness Affiliates Program

Prospective affiliates must apply and be approved by MagyarBusiness.org in order to gain access to the Affiliates Program.

Prospective affiliates are evaluated based on criteria such as type of site, site quality, site content, variety of site content, and social media content. During the application process, prospective affiliates may be asked to share additional information about any of the listed criteria.

The following types of websites are prohibited from participating in the Affiliates Program:
- “Cash-back” or voucher sites (websites that offer rewards for buying goods through referral links);
- Price comparison sites;
- Sites using “pop-ups” or “pop-unders” (websites that launch “pop-up” or hidden windows on users’ browsers);
- Sites that violate MagyarBusiness Trademark Policy;
- Sites that exist solely to promote MagyarBusiness.org products;
- Sites with content related to sexual, religious, political, or other sensitive matters.

Prospective affiliates must apply and approved affiliates must enroll directly through MagyarBusiness.org. Signing up to the program via a sub-network is not permitted. Affiliates may leave the Affiliates Program and terminate this agreement at any time by sending an email to Hello@MagyarBusiness.org. MagyarBusiness.org reserves the right to remove Affiliates from the Affiliates Program and refuse service to anyone, for any reason, at any time.

Participation in the Affiliates Program may be limited to affiliates located in certain countries and is void where prohibited by law. MagyarBusiness.org reserves the right to approve or reject any application to join the Affiliates Program for any reason.

Depending on where an affiliate is located, they may be subject to varying regulations regarding endorsements and testimonials. For example, in the United States, the Federal Trade Commission outlines specific requirements regarding disclosure. It is the affiliate's responsibility to know and follow any applicable regulations that apply to their site. MagyarBusiness.org is unable to provide legal advice; we urge you to speak to a legal expert if you believe these or other regulations may apply to you.


2. Commission Rates, Qualifying Sales, and Payment

As an affiliate, you can receive commissions for qualifying sales. Commission rates are determined on a case-by-case basis and may vary based on a variety of factors such as type of site and content. Commissions may increase during limited-time special promotions.

The current commission rate is: $50 (2022, January)

Qualifying sales are sales made on the MagyarBusiness.org website by users that arrived on the MagyarBusiness.org site by clicking an approved link on an Affiliate’s site (an “Affiliate Link”). Affiliate links, including URLs and banners or other creative assets, will be sent to you after approval. Affiliates may not alter any of the text links or creative assets made available through the Affiliates Program platform in order to receive payment. Affiliates are also requested not to hardcode Affiliate Links into their sites.

The Affiliates Program uses unique links to verify qualifying sales. Commissions are paid on qualifying sales made with these unique coupon codes. This means that an Affiliate can receive a commission for a qualifying sale if the sale was made with the Affiliate unique coupon code. Commissions are not paid on sales that are canceled.

Commissions are subject to review and other limitations for fraudulent activity. MagyarBusiness.org reserves the right to withhold commissions if fraudulent activity is found.

MagyarBusiness.org pays affiliates via a PayPal account, provided to us when a member joins. If the PayPal email changes, it is the responsibility of the affiliate to notify the Affiliate Program to ensure proper commission payments.

MagyarBusiness.org will be solely responsible for processing every order placed by a customer via affiliate links. Affiliates are not authorized to collect payments or sell MagyarBusiness.org membership or products from other websites as a “reseller” and no “resale” rights are granted in ANY way. Affiliates are not authorized to sell any of these products on any auction sites. Affiliates are not authorized to give away copies of any of these products. MagyarBusiness.org will also be solely responsible for all customer service inquiries. All affiliates understand and acknowledge that no physical products will be shipped.


3. Program Restrictions

 

Affiliates that violate any of the following program restrictions may be suspended or removed from the MagyarBusiness.org website and may not receive any commissions.

Paid Search

MagyarBusiness.org maintains a strict policy on paid search activity. Affiliates must comply with the following conditions on any ad platform, including, but not limited to search engines, content networks, and social networking sites:
- Affiliates are not permitted to bid or appear on searches that include the term “MagyarBusiness.org”, "MagyarBusiness" or "Magyar Business";
- Affiliates are not permitted to bid or appear on extended or hybrid searches that include the terms “MagyarBusiness.org”, "MagyarBusiness" or "Magyar Business";
- Affiliates are not permitted to bid or appear on misspellings or variations of searches that include the terms “MagyarBusiness.org”, "MagyarBusiness" or "Magyar Business";
- Affiliates are not permitted to use MagyarBusiness.org trademarks in any paid search activity, including ad text, ad copy, or display URLs;
- Affiliates are not permitted to direct link PPC activity to the MagyarBusiness.org Site, this includes using the MagyarBusiness.org website as a display URL;
- Affiliates are not permitted to send traffic through automatic redirects on a website page;
- Affiliates are not permitted to use the MagyarBusiness.org name (including misspells and variations) as a sub-domain or sub-folder.

Responsibility for Your Site

You are solely responsible for your website, including your website its development, operation, and maintenance, and all materials that appear on or within it. MagyarBusiness.org disclaims all liability for your site, social media, and other content and for any of your users’ claims relating to your site, and you agree to defend, indemnify, and hold MagyarBusiness.org harmless from and against all claims relating to your site.


4. Modification

MagyarBusiness.org may modify any of the terms and conditions within the Affiliate Agreement at any time and at our sole discretion. These modifications may include but are not limited to changes in the scope of available referral fees, fee schedules, payment procedures, and Affiliate Program rules. If any of the modifications are UNACCEPTABLE TO YOU, your only recourse is to terminate this Agreement. If you CONTINUE PARTICIPATION IN THE PROGRAM following the changes in the new agreement, it will be considered as your acceptance of the change.

bottom of page