top of page
Felhasználási Feltételek
Felhasználási Feltételek HUN

1. Általános szerződési feltételek – felhasználási feltételek

Ez egy jogi dokumentum, amely a MagyarBusiness.org (mint „webhely”) oldalra vonatkozó általános szolgáltatási feltételekről szóló megállapodás (a továbbiakban: ÁSZF). Weboldalunk használatával Ön beleegyezik abba, hogy minden alkalommal teljes mértékben betartja és magára nézve kötelezőnek tekinti az alábbi ÁSZF-et, amikor weboldalunkat használja. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket!


A FindYooour, LLC (FindYooour) szolgáltatását (az alábbiakban meghatározottak szerint) ezen a weboldalon keresztül nyújtja Önnek, a jelen ÁSZF hatálya értelmében. A jelen ÁSZF elfogadásával, illetve a szolgáltatás vagy a webhely elérésével vagy használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szerződési feltételeket. Ha Ön egy vállalat, vállalkozás vagy más jogi személy nevében lép be a jelen ÁSZF-be, akkor kijelenti, hogy jogosult arra, hogy az ilyen entitást és leányvállalatait a jelen ÁSZF-hez köti. 


Ha nem rendelkezik, vagy nem kíván élni ilyen felhatalmazással, vagy ha nem ért egyet ezzel, akkor nem fogadhatja el jelen okmányt, és nem használhatja a szolgáltatást!


A FindYooour időről időre előzetes értesítés nélkül módosíthatja ezt az ÁSZF-et. Webhelyünkön bármikor megtekintheti ennek a dokumentumnak a legújabb verzióját. A feltételek a közzétételkor lépnek hatályba, és ha Ön ezt a dátumot követően használja a szolgáltatást, az Ön használata a módosított feltételek elfogadását jelenti. Ha jelen ÁSZF bármely módosítása nem elfogadható az Ön számára, hagyja abba a Szolgáltatás elérését és ne használja azt!


Ez a megállapodás garanciális nyilatkozatokat és egyéb rendelkezéseket tartalmaz, amelyek korlátozzák felelősségünket Önnel szemben. Kérjük, figyelmesen és teljes egészében olvassa el ezeket a feltételeket, mivel a weboldalunk használata, elérése és/vagy böngészése a jelen feltételek elfogadását jelenti. Ha nem fogadja el, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el az itt meghatározott minden egyes feltételt, kérjük lépjen ki weboldalunkról, és ne használja azt! 


2. Szolgáltatások

 

A MagyarBusiness.org egy online platform, amely (i) magánszemélyek és vállalkozások, például tudósok, diákok, biotechnológiai cégek és mások számára hozzáférést biztosít a biotechnológiai iparhoz kapcsolódó szolgáltatásaik és termékeik reklámozására, népszerűsítésére és marketingjére. Továbbá (ii) magánszemélyeknek és vállalkozásoknak, akik vásárolni, eladni, befektetni, bérelni szeretnének, vagy olyan szolgáltatásokat szeretnének találni, amelyek segítik vagy képviselik őket e tranzakciók végrehajtásában (a szolgáltatások). 


Az ebben a szakaszban szereplő magánszemélyek és vállalkozások a továbbiakban Ügyfél vagy Ügyfelekként definiálhatók. Az ilyen szolgáltatások magukban foglalják a webhelyhez való hozzáférést és minden szoftverhez, adathoz, jelentéshez, szövegekhez, képekhez, hangokhoz, videókhoz és a weboldalon vagy bármely további kommunikációs eszközön keresztül elérhető tartalomhoz (együttesen), amelyet a továbbiakban Tartalomnak nevezzük. A szolgáltatások javítása érdekében bevezetett új szolgáltatásokra is ez az ÁSZF vonatkozik.


3. Általános feltételek


a. Szolgáltatások elérése és használata: Az ügyfélnek, vagy ügyfeleknek regisztrálniuk kell a MagyarBusiness.org webhelyen, és fiókot kell nyitniuk a szolgáltatások bizonyos funkcióinak eléréséhez és használatához. Ideértve az Ön oldalának létrehozását és közzétételét. 


b. Szolgáltatások köre: Ha az ügyfél úgy dönt, hogy regisztrál a szolgáltatásokra, azzal beleegyezik, hogy valós, pontos, aktuális információkat közöl és tart fenn magáról. Az adatok és egyéb információk felhasználásával kapcsolatban kérjük, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat.


c. Tagsági díjak / fizetés: A szolgáltatások körébe tartozó tevékenység végzéséhez a MagyarBusiness.org weboldalon történő regisztrációjával és számlanyitásával az ügyfél(ügyfelek) beleegyeznek a jelen ÁSZF feltételeibe, valamint a MagyarBusiness.org rendelkezésére bocsátanak minden olyan információt, amely a havi vagy éves tagdíjfizetés lebonyolításához szükséges a weboldalon belüli szolgáltatások eléréséhez. A szolgáltatás(ok) tagsági díjának befizetése teljes egészében a Wix Payment-en keresztül történik. Paypal, Stripe vagy banki átutalás is elfogadott. A tagsági díj havi vagy éves alapon létezik, automatikus megújítási lehetőséggel.

 

4. Visszafizetési eljárás

 

Az Ügyfél által a MagyarBusiness.org részére a tagsági díjjal kapcsolatban befizetett összegeket semmilyen körülmények között nem térítjük vissza.

5. További feltételek


Jelen ÁSZF feltételeinek megfelelően az ügyfél a szolgáltatásokat csak törvényes célokra használhatja fel. A szolgáltatásokkal és összetevőivel kapcsolatos minden jog, jogcím és érdekeltség kizárólag a MagyarBusiness.org tulajdonában van. Az ügyfél 
(a) nem adhatja tovább, nem értékesítheti tovább, nem adhatja azt bérbe, nem lízingelheti, nem ruházhatja át, engedményezheti, vagy más módon sem nem ruházhatja át a szolgáltatásokat. Nem használhatja ki vagy teheti elérhetővé a szolgáltatásokat harmadik fél számára; 
(b) nem használhatja a szolgáltatásokat jogellenes módon, amely megzavarja a szolgáltatások vagy annak összetevőinek az épségét vagy teljesítményét, 
(c) nem módosíthatja a szolgáltatásokat. Tilos illetéktelen módon jogosulatlan hozzáférést szerezni a szolgáltatásokhoz vagy az azokhoz kapcsolódó rendszerekhez és hálózatokhoz.

Az Ügyfél köteles betartani a MagyarBusiness.org által az ügyfélnek nyújtott a szolgáltatásokkal kapcsolatban közzétett magatartási kódexeket, irányelveket! A MagyarBusiness.org által a szolgáltatásokhoz kapcsolódóan elérhetővé tett szoftverek (Szoftver) védett és bizalmas információkat tartalmazhatnak, amelyeket a vonatkozó szellemi tulajdonjog és egyéb törvények védenek. 
Bizonyos engedélyek, amelyek nincsenek itt biztosítva, felsorolva az nem egyenrangú azzal, hogy a szolgáltatások használata magától értetődő volna.


Ez az ÁSZF olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek szabályozzák az Ügyfél és a MagyarBusiness.org közötti követelések megoldását. Tartalmaz továbbá egy választott bírósági kikötést, amely korlátozott kivétellel megköveteli az ügyféltől, hogy a MagyarBusiness.org-gal szemben fennálló követeléseit kötelező érvényű és jogerős választott bírósági eljárás elé terjessze.

 

6. Ügyfélinformációk


Az Ügyfél kizárólagosan felelős minden olyan adatért, információért és egyéb anyagért, amelyet a Szolgáltatásokkal kapcsolatban vagy azokkal összefüggésben feltölt, közzétesz, hirdet, reklámoz, népszerűsít, forgalmaz, átad, biztosít vagy más módon továbbít vagy tárol (Ügyfélinformációk). Az ügyfél felelős a bejelentkezési adatai és a bejelentkezési vagy fiókhoz való hozzáférési adatai alapján végzett minden tevékenység titkosságának megőrzéséért. A MagyarBusiness.org fenntartja magának a jogot, hogy hozzáférjen az Ügyfél fiókjához annak érdekében, hogy válaszoljon a technikai támogatás iránti kéréseire. Azáltal, hogy az Ügyfél információkat a szolgáltatásokban vagy azokon keresztül közzéteszi, az Ügyfél ezennel a MagyarBusiness.org-nak egy világméretű, nem kizárólagos, örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, teljes mértékben fizetett, al licenszbe adható és átruházható engedélyt ad a Szolgáltatásokkal kapcsolatos Ügyfél információk használatára, módosítására, reprodukálására, terjesztésére, megjelenítésére, közzétételére és előadására. A MagyarBusiness.org jogosult, de nem köteles a Szolgáltatások, a Tartalom vagy az Ügyfélinformációk ellenőrzésére. Az Ügyfél továbbá elfogadja, hogy a MagyarBusiness.org bármikor eltávolíthatja vagy letilthatja a tartalmat bármilyen okból vagy ok nélkül. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások működése, beleértve az Ügyfél adatait is, 
(a) különböző hálózatokon keresztül történő átvitellel járhat; 
(b) a csatlakozó hálózatok vagy eszközök műszaki követelményeinek való megfelelés és az azokhoz való alkalmazkodás érdekében történő módosításokkal, valamint,
(c) a MagyarBusiness.org harmadik fél beszállítói és tárhelyszolgáltató partnerei számára történő átvitellel, hogy a Szolgáltatások működéséhez és fenntartásához szükséges hardver, szoftver, hálózati, tárolási és kapcsolódó technológiát biztosítsák. Ennek megfelelően az Ügyfél tudomásul veszi, hogy kizárólag ő felelős az Ügyféladatok megfelelő biztonságáért, védelméért. A MagyarBusiness.org nem vállal felelősséget az Ügyféllel szemben az Ügyféladatokhoz való jogosulatlan hozzáférésért vagy azok felhasználásáért, illetve az Ügyféladatok bármelyikének sérüléséért, törléséért, megsemmisüléséért vagy elvesztéséért.

 

7. Harmadik felek


A Szolgáltatások és linkek egyéb hozzáférést biztosíthatnak más weboldalakhoz és erőforrásokhoz az interneten. A MagyarBusiness.org nem ellenőrzi ezeket a weboldalakat és erőforrásokat, sem a partner weboldalakat és erőforrásokat, és a MagyarBusiness.org nem felelős és nem támogatja ezeket a weboldalakat és erőforrásokat. Az ilyen harmadik felek felelősek az Ügyfél által a harmadik felek vagy partnerek weboldalain vásárolt áruk vagy szolgáltatások biztosításáért. Az Ügyfél továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a MagyarBusiness.org sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős és nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen weboldalak vagy erőforrások használata okozott vagy állítólagosan okozott, vagy azzal összefüggésben okozott. Az Ügyfélnek a Szolgáltatások használata során talált harmadik felekkel való bármilyen kapcsolata az Ügyfél és a harmadik fél között van, és az Ügyfél elfogadja, hogy a MagyarBusiness.org nem vállal felelősséget az Ügyfél által az ilyen harmadik féllel szemben esetlegesen felmerülő veszteségekért vagy követelésekért.


8. Egyéb szolgáltatások

 

Az Ügyfél a MagyarBusiness.org szolgáltatások hatékonyabb használata érdekében különböző online szolgáltatásokat (alkalmazást vagy külső weboldalakat) is engedélyezhet. Ezen funkciók kihasználásához a MagyarBusiness.org megkérheti az Ügyfelet, hogy regisztráljon vagy jelentkezzen be a harmadik fél szolgáltatásaira a megfelelő szolgáltatók weboldalain. Azzal, hogy a Szolgáltatásokon belül engedélyezi a harmadik fél szolgáltatásait, az Ügyfél engedélyezi a FindYooour számára, hogy az Ügyfél bejelentkezési adatait átadja ezeknek a szolgáltatóknak. További információkért kérjük, tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat. Az, hogy a harmadik felek szolgáltatásai milyen módon használják, tárolják és teszik közzé az Ügyfél adatait, kizárólag az ilyen harmadik felek szabályzatai szerint történik, és a MagyarBusiness.org nem vállal felelősséget a harmadik felek weboldalainak adatvédelmi gyakorlatáért vagy egyéb intézkedéseiért. A MagyarBusiness.org nem vállal felelősséget a harmadik felek weboldalai vagy szolgáltatásai kapcsán elérhetővé tett tartalmak pontosságáért, elérhetőségéért vagy megbízhatóságáért.


9. Fizetési szabályzat

 

A jelen ÁSZF harmadik szakaszában foglaltak szerint az Ügyfél köteles a MagyarBusiness.org rendelkezésére bocsátani egy érvényes hitel- vagy bankkártyát, amelyen keresztül a tagsági díj megfizetése történik. Az Ügyfél kijelenti, hogy teljes mértékben rendelkezik e hitel- vagy bankkártya felett, és vállalja továbbá, hogy a MagyarBusiness.org-ot mentesíti a hitel- vagy bankkártyával való visszaélés vagy annak harmadik fél általi jogosulatlan használata esetén.


10. Nyilatkozatok, garanciák


Az Ügyfél kijelenti és garantálja a MagyarBusiness.org számára, hogy:

  • teljes felhatalmazása van a jelen ÁSZF megkötésére;

  • az Ügyfél rendelkezik az összes ügyféladattal, vagy minden olyan engedélyt, felmentést, jogot vagy licencet megszerzett, amely szükséges a Szolgáltatásokkal kapcsolatos számlázási, kiküldetési és egyéb tevékenységeihez (és lehetővé teszi a MagyarBusiness.org számára, hogy teljesítse kötelezettségeit) további felmentések vagy hozzájárulások beszerzése nélkül; 

  • az Ügyféladatok és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb tevékenységek, valamint a MagyarBusiness. org által az Ügyfél által itt biztosított valamennyi jog és engedély gyakorlása nem sérti, és nem fogja megsérteni vagy jogtalanul eltulajdonítani harmadik fél szerzői jogát, védjegyét, magánélethez vagy nyilvánossághoz való jogát vagy más személyes, vagy tulajdonjogát, továbbá az Ügyfél információ nem tartalmaz olyan anyagot, amely rágalmazó, obszcén, törvénytelen, fenyegető, sértő, visszaélésszerű, jogtalan, érzékeny, valamely társadalmi csoportra vagy vallásra, sértő vagy zaklató; és 

  • Ön tizennyolc (18) éves vagy annál idősebb.

11. Jogellenes tevékenységek   

 

A MagyarBusiness.org nem tűri, hogy az Ügyfél(ek) tudatosan vagy nem tudatosan veszélyeztessé(k) a weboldal integritását, azáltal hogy az oldalon hamis és valótlan tartalmú szolgáltatásokat tüntessenek fel. Abban az esetben, ha a MagyarBusiness.org megállapítja, hogy bármely az Ügyfél által a weboldalon nyújtott Szolgáltatás valótlannak vagy hamisnak bizonyul, a MagyarBusiness.org fenntartja magának a kizárólagos jogot, hogy az Ügyfél tagságát további értesítés nélkül megszüntesse, és megtegye a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy az ilyen szolgáltatások tartalma azonnal eltávolításra kerüljön a weboldalról. A MagyarBusiness.org fenntartja a jogot, hogy a jogellenesnek ítélt az Ügyfél által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban bármely bűnüldöző hatósággal kapcsolatba lépjen.


12. Megszüntetés, lezárás


Az Ügyfélnek joga van bármikor felmondani a MagyarBusiness.org-nál vezetett fiókját, ha 30 (harminc) nappal korábban felmondja a cégnek a felmondást a Hello@MagyarBusiness.org e-mail címen. A MagyarBusiness.org fenntartja a jogot, hogy 
(a) ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa vagy megszüntesse a szolgáltatásokat, és 
(b) bármilyen okból megtagadja a szolgáltatások bármely jelenlegi és jövőbeli használatát, felfüggessze vagy megszüntesse az Ügyfél fiókját vagy a szolgáltatások használatát, valamint eltávolítsa és megsemmisítse a szolgáltatásokban található Ügyféladatokat. A MagyarBusiness.org nem vállal felelősséget az Ügyféllel vagy bármely harmadik féllel szemben a szolgáltatások bármilyen módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A MagyarBusiness.org jóhiszemű erőfeszítéseket tehet annak érdekében, hogy kapcsolatba lépjen az Ügyféllel, hogy figyelmeztesse őt az Ügyfél fiókjának a MagyarBusiness.org általi felfüggesztése vagy megszüntetése előtt. A tagdíjfizetés(ek)re vonatkozó minden felhalmozott jog és a fenti 4. szakasz feltételei túlélnek a jelen SZERZŐDÉS megszűnése után is, és a FindYooournak fizetett összes díj NEM visszatérítendő.


13. A felelősség korlátozása


Ezen túlmenően, a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig a MagyarBusiness.org (beleértve anyavállalatunkat, leányvállalatainkat, tisztségviselőinket, igazgatóinkat, ügynökeinket és alkalmazottainkat) nem vállal felelősséget, és az Ügyfél vállalja, hogy nem vonja felelősségre a MagyarBusiness.org-ot semmilyen kárért, ill. veszteségek (beleértve, de nem kizárólagosan a pénz, a jó hírnév vagy a jó hírnév elvesztését, a nyereséget vagy más immateriális veszteséget, vagy bármilyen különleges, közvetett vagy következményes kárt), amelyek közvetlenül vagy közvetve abból erednek, hogy az Ügyfél a Szolgáltatásokat használja, vagy nem tudja használni. A MagyarBusiness.org által biztosított árképzés vagy egyéb útmutatás; késések vagy fennakadások a Szolgáltatásokban; vírusok vagy más rosszindulatú szoftverek, amelyeket a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel vagy az azokhoz való hivatkozással szereztek meg; az Ügyfél hardvereszközének károsodása a Szolgáltatások használatából eredően; harmadik felek tartalma, tevékenysége vagy tétlensége, beleértve a Szolgáltatások használatával felsorolt ​​elemeket vagy a Szolgáltatásokban közölt állítólagosan valótlan vagy hamis információk megsemmisítését; az Ügyfél fiókjával kapcsolatos felfüggesztés vagy egyéb intézkedés vagy az ÁSZF megsértése; az az időtartam vagy mód, ahogyan az Ügyfél adatai megjelennek a Weboldalon a keresési eredmények között.


EGYES ÁLLAMOK NEM ENGEDÉLYEZIK A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT VAGY A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT, AMI AZT JELENTI, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NÉMELYIKE NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK A VÁSÁRLÓRA. EZEKBEN AZ ÁLLAMOKBAN a MagyarBusiness.org felelőssége a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozódik. 


Függetlenül az előző bekezdésektől, abban az esetben, ha a MagyarBusiness.org felelősségét megállapítják, a vállalat felelőssége az Ügyféllel vagy bármely harmadik féllel szemben legfeljebb 100 dollárra (száz dollár) korlátozódik.

 

14. Szavatossági kizárás

 

AZ ÜGYFÉL ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOKAT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VESZI IGÉNYBE, ÉS HOGY AZOKAT AZ ÜGYFÉLNEK "AHOGY VAN" ÉS "AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLL" ALAPON NYÚJTJÁK. AZ ALKALMAZHATÓ TÖRVÉNYEK által megengedett mértékben a MagyarBusiness.org kizár minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát és feltételt, beleértve, de nem kizárólagosan, a kereskedelmi alkalmasság, a meghatározott célra való alkalmasság és a jogsértésmentesség hallgatólagos garanciáit.


15. Jogokról való lemondás – felhasználó és a magyarbusiness.rog között


Ha a MagyarBusiness.org nem gyakorolja vagy érvényesíti a jelen ÁSZF bármely jogát vagy rendelkezését, az nem jelenti az adott jogról való lemondást. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF az Ügyfél és a MagyarBusiness.org közötti szerződés, amely az Ügyfél által a Szolgáltatások használatára irányadó, és az Ügyfél és a MagyarBusiness.org közötti bármely korábbi megállapodás helyébe léphet.


16. Kivétel

Az Ügyfél a MagyarBusiness.org írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át ezt az 
ÁSZF-et. Másrészt a MagyarBusiness.org saját belátása szerint korlátozás nélkül, részben vagy egészben átruházhatja a jelen szerződési feletételeket.


17. Kártérítés


Az Ügyfél vállalja, hogy kártalanítja, védi és mentesíti a MagyarBusiness.org-ot és annak partnereit, ügynökeit, tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, alvállalkozóit, jogutódait, megbízottjait, ügyvédeit, hirdetőit, termék- és szolgáltatóit és leányvállalatait minden felelősség, veszteség, követelés és költség alól, beleértve az ésszerű ügyvédi költségeket is, amelyek az Ügyfél jelen ÁSZF megsértésével vagy a weboldal vagy a Szolgáltatások használatával kapcsolatosak.


18. Irányadó joghatóság és illetékesség

 

A jelen ÁSZF-et New York állam törvényei szabályozzák, a kollíziós jog elveinek figyelembevétele nélkül. Hacsak a MagyarBusiness.org adott esetben másként nem dönt, az Ügyfél kifejezetten beleegyezik, hogy aláveti magát New York megye, New York szövetségi és állami bíróságainak kizárólagos személyes joghatóságának az Ügyfélnek a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésével vagy azok használatával kapcsolatos bármely jogvita rendezése céljából.


A jelen ÁSZF-ből és/vagy a Szolgáltatásokból eredő vagy azokkal kapcsolatos bármely jogi vita vagy jogi igény, kivéve a MagyarBusiness.org által a szellemi tulajdonhoz és a Szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a kártérítés behajtása vagy behajtása, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett jogi lépéseket, kizárólag az American Arbitration Association kereskedelmi választottbírósági szabályzata szerinti kötelező érvényű választottbírósági eljárás útján rendezhető. Bármely ilyen vitás ügyet vagy követelést egyedi alapon kell eldönteni, és nem vonható össze semmilyen választottbírósági eljárás során más felek bármely követelésével vagy vitás ügyével. A választottbírósági eljárást New Yorkban (New York) kell lefolytatni, és a választottbírósági ítélet alapján bármelyik illetékes bíróság meghozhatja az ítéletet. A jelen megállapodásban bármelyik fél kérhet bármely ideiglenes vagy előzetes jogorvoslatot a New York megyei New York-i illetékes bíróságtól, amely az Ügyfél és a MagyarBusiness.org jogainak vagy tulajdonának védelméhez szükséges a választottbírósági eljárás befejezéséig. A választottbírósági díjak és költségek felét mindkét fél viseli.


19. Határidejűség


Ha a jelen fizetési megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek, semmisnek vagy bármely okból végrehajthatatlannak minősül, az ilyen rendelkezést ki kell húzni, és az nem érinti a megállapodás többi rendelkezésének érvényességét és végrehajthatóságát.


20. Személyes adatok


Kérjük, olvassa el a vállalat Adatvédelmi szabályzatát, hogy megértse, hogyan gyűjti és használja fel a MagyarBusiness.org a személyes adatokat.
 

Terms and Conditions
Felhasználási Feltételek ENG

1. ACCEPTANCE OF TERMS:

 

This is a legal document and is the Agreement on Terms of Service (the “ATS”) for our website, MagyarBusiness.org (the “Website”). By using our Website, you agree to fully comply with and be bound by the following ATS each time you use our Website. Please review the following terms carefully.

FindYooour, LLC (“FindYooour”) provides its Service (as defined below) to you through this website, subject to this ATS. By accepting this ATS or by accessing or using the Service or Website, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by this ATS. If you are entering into this ATS on behalf of a company, business, or other legal entity, you represent that you have the authority to bind such entity and its affiliates to this ATS. If you do not have such authority, or if you do not agree with this ATS, you must not accept this ATS and may not use the Service.

FindYooour may change this ATS from time to time without prior notice. You can review the most current version of this ATS at any time on our Website. The revised terms and conditions will become effective upon posting and if you use the Service after that date, your use will constitute acceptance of the revised terms and conditions. If any change to this ATS is not acceptable to you, stop accessing and using the Service.

This agreement contains warranty disclaimers and other provisions that limit our liability to you. Please read these terms and conditions carefully and in their entirety, as using, accessing, and/or browsing our Website constitutes acceptance of these terms and conditions. If you do not agree to be bound to each and every term and condition set forth herein, please exit our website immediately and do not use access and/or browse it further.

2. SERVICES:

 

MagyarBusiness.org is an online platform that provides to (i) individuals and businesses such as scientists, students, biotech companies, and others with access to advertise, to promote, and market their services and products related to the biotech industry; and to (ii) individuals and businesses who are seeking to buy, to sell, to invest, to rent, or those who wish to find services to assist or to represent her/his/them in consummating any of these transactions (the “Services”). Individuals and businesses under this section are defined as “Customer” or “Customers”. Such Services includes also access to the Website, and to all software (including the Software, as defined below), data, reports, text, images, sounds, video, and content made available through the Website or any additional instrument of communication (collectively referred to as the “Content”). Any new features implemented for the amelioration of the Services are also subject to this ATS.

3. GENERAL CONDITIONS.

 

a. Access and Use of the Services: Customer(s) is/are required to register with MagyarBusiness.org and to open an account in order to access and use certain features of the Services, which may include your own creation and posting your own page within the scope of the Services. If Customer(s) choose(s) to register for the Services, he/she/they agree(s) to provide and maintain true, accurate, current information about himself/herself/themselves. For use of data and other information please refer to our Privacy Policy.

b. Membership Fees / Payment: By registering and opening an account with MagyarBusiness.org on the Website in order to carry out the activity within the scope of the Services, the Customer(s) agree(s) to be bound by the terms of this ATS and to provide MagyarBusiness.org with all the information necessary to process the monthly or yearly membership fee payment in order to access the Services within the Website. Service(s)’ payment for the membership fee shall be made in full, via Wix Payment. Paypal, Stripe, or Bank Transfer method of payment. The membership fee shall be on a monthly or yearly basis, with an option from the Customer for automatic renewal.

 

4. REFUND POLICY:

Any payment made from Customer to MagyarBusiness.org in relation to membership fee shall not be refunded, under any circumstances.
 

5. ADDITIONAL TERMS:

Subject to the terms and conditions of this ATS, the Customer shall access and use the Services only for lawful purposes. All rights, title, and interest in and to the Services and its components will remain with and belong exclusively to MagyarBusiness.org. Customer shall not (a) sublicense, resell, rent, lease, transfer, assign, or otherwise dispose of, exploit or make the Services available to any third party; (b) use the Services in any unlawful manner or in any manner that interferes with or disrupts the integrity or performance of the Services or its components, or (c) modify the Services, or otherwise attempt to gain unauthorized access to the Services or its related systems or networks. Customer shall comply with any codes of conduct, policies, or other notices MagyarBusiness.org provides to Customer or publishes in connection with the Services. Any software that may be made available by MagyarBusiness.org in connection with the Services (“Software”) contains proprietary and confidential information that is protected by applicable intellectual property and other laws. Any rights not expressly granted herein are reserved and, except as expressly provided herein, no license or right to use any trademark of MagyarBusiness.org is granted to you in connection with the Services.

This ATS contains provisions that govern how claims between Customer and MagyarBusiness.org are resolved. It also contains an arbitration clause, which will, with limited exception, require the Customer to submit claims it has against MagyarBusiness.org to binding and final arbitration.

 

6. CUSTOMER INFORMATION:

Customer is solely responsible for all data, information, and other materials that it upload, post, advertises, promotes, markets, delivers, provides, or otherwise transmits or stores, in connection with or relating to the Services (“Customer Information”). The customer is responsible to maintain the confidentiality of its login information and for all activities that occur under its login or account access information. MagyarBusiness.org reserves the right to access the Customer’s account in order to respond to its requests for technical support. By posting Customer Information on or through the Services, Customer hereby does and shall grant MagyarBusiness.org a worldwide, non-exclusive, perpetual, irrevocable, royalty-free, fully paid, sub-licensable, and transferable license to use, modify, reproduce, distribute, display, publish and perform Customer Information in connection with the Services. MagyarBusiness.org has the right, but not the obligation, to monitor the Services, Content, or Customer Information. The customer further agrees that MagyarBusiness.org may remove or disable any Content at any time for any or for no reason at all.

Customer understands that the operation of the Services, including Customer Information, may involve (a) transmissions over various networks; (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices and (c) transmission to MagyarBusiness.org third party vendors and hosting partners to provide the necessary hardware, software, networking, storage, and related technology required to operate and maintain the Services. Accordingly, the Customer acknowledges that he is solely responsible for adequate security, protection of Customer Information. MagyarBusiness.org shall not be held liable towards the Customer for any unauthorized access or use of any of Customer Information, or any corruption, deletion, destruction, or loss of any of the Customer Information.

 

7. THIRD PARTIES:

 

The Services may provide links or other access to other websites, and resources on the Internet. MagyarBusiness.org has no control over such websites and resources, nor partner websites and resources, and MagyarBusiness.org shall not be held responsible for and does not endorse such websites and resources. Such third parties, and not MagyarBusiness.org, are the providers of other websites and resources and are solely responsible for providing any goods or services Customer purchases on third party or partner websites. The customer further acknowledges and agrees that MagyarBusiness.org shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of such websites or resources. Any dealings Customer has with third parties found while using the Services are between the Customer and the third party, and the Customer agrees that MagyarBusiness.org shall not be held liable for any loss or claim that Customer may have against any such third party.

8. OTHER SERVICES:

 

The Customer may also enable various online services (application or external websites) to more effectively use MagyarBusiness.org Services. To take advantage of these features, MagyarBusiness.org may ask Customer to register for or log into the third-party services on the websites of their respective providers. By enabling third-party services within the Services, Customer is allowing FindYooour to pass Customer’s login information to these service providers. For more information please see our Privacy Policy. The manner in which third-party services use, store and disclose Customer Information is governed solely by the policies of such third parties, and MagyarBusiness.org shall not be held liable or responsible for the privacy practices or other actions of any third party website. MagyarBusiness.org shall not be responsible for the accuracy, availability, or reliability of any content made available in connection with third-party websites or services.

9. PAYMENT:

As indicated in Section Three of this ATS, Customer is required to provide MagyarBusiness.org with a valid Credit or Debit card through which membership fee payment shall be executed. Customer represents that it has full control of these Credit or Debit card and further agrees to hold MagyarBusiness.org harmless for abuse or unauthorized use of these Credit or Debit Card by third parties

10. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES:

Customer represents and warrants to MagyarBusiness.org that (i) Customer has full power and authority to enter into this ATS; (ii) Customer owns all Customer Information or has obtained all permissions, releases, rights or licenses required to engage in its billing, posting and other activities (and allows MagyarBusiness.org to perform its obligations) in connection with the Services without obtaining any further releases or consents; (iii) Customer Information and other activities in connection with the Services, and MagyarBusiness.org exercise of all rights and license granted by Customer herein, do not and will not violate, infringe, or misappropriate any third party’s copyright, trademark, right of privacy or publicity, or other personal or proprietary right, nor does Customer Information contain any matter that is defamatory, obscene, unlawful, threatening, abusive, tortious, sensitive to any particular social group or religion, offensive or harassing; and (iv) you are eighteen (18) years of age or older.

11. UNLAWFUL SERVICES:

MagyarBusiness.org shall not tolerate Customer(s), who knowingly or not, compromising the integrity of Website by rendering Services in the Website which is false and untrue. In the event that MagyarBusiness.org determines that any Services provided by any Customer in the Website can be found to be untrue or false, MagyarBusiness.org reserves its sole right to terminate the membership of the Customer without further notice, and to take appropriate steps to ensure that any content of such Services is taken off the Website immediately. MagyarBusiness.org reserves the right to contact any law enforcement authority in connection with the Services offered by a Customer considered to be unlawful.

12. TERMINATION:

Customer has the right to terminate its account with the MagyarBusiness.org at any time by sending a 30 (“Thirty”) day advance notice of termination to the company by email to Hello@MagyarBusiness.org. MagyarBusiness.org reserves the right to (i) modify or discontinue, temporarily or permanently, the Services and (ii) refuse any and all current and future use of the Services, suspend or terminate Customer’s account or use of the Services and remove and discard any of Customer Information in the Services, for any reason. MagyarBusiness.org shall not be liable to Customer or any third party for any modification, suspension or discontinuation of the Services. MagyarBusiness.org may use good faith efforts to contact Customer to warn him prior to suspension or termination of Customer’s account by MagyarBusiness.org. All accrued rights to membership fee payment(s) and the terms of Section 4 hereinabove shall survive termination of this ATS, and all fees paid to FindYooour are NON-refundable.

13. LIMITATION OF LIABILITY:

In addition, to the extent permitted by applicable law, MagyarBusiness.org (including our parent, subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents and employees) is not liable, and Customer agrees not to hold MagyarBusiness.org responsible, for any damages or losses (including, but not limited to, loss of money, goodwill or reputation, profits, or other intangible losses or any special, indirect, or consequential damages) resulting directly or indirectly from: Customer’s use of or his inability to use the Services; pricing or other guidance provided by MagyarBusiness.org; delays or disruptions in the Services; viruses or other malicious software obtained by accessing, or linking to, the Services; damage to Customer’s hardware device from the use of the Services; the content, actions, or inactions of third parties, including items listed using the Services or the destruction of allegedly untrue or false information provided in the Services; a suspension or other action taken with respect to Customer’s account or breach of the ATS; the duration or manner in which the Customer’s listings appear in search results on the Website.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHICH MEANS THAT SOME OF THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO CUSTOMER. IN THESE STATES, MagyarBusiness.org LIABILITY WILL BE LIMITED TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

Regardless of the previous paragraphs, in the event that MagyarBusiness.org is found to be liable, the company’s liability to Customer or to any third party is limited to a maximum of $100 (“One Hundred Dollars”).

14. DISCLAIMER OF WARRANTIES:

CUSTOMER AGREES THAT HE/IT IS MAKING USE OF THE SERVICES AT HIS/ITS OWN RISK, AND THAT THEY ARE BEING PROVIDED TO CUSTOMER ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. ACCORDINGLY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, MagyarBusiness.org EXCLUDES ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, TERMS AND CONDITIONS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT.

15. NO WAIVER:

The failure of MagyarBusiness.org to exercise or enforce any right or provision of this ATS shall not be a waiver of that right. Customer acknowledges that this ATS is a contract between Customer and MagyarBusiness.org, and it governs Customer’s use of the Services and takes the place of any prior agreements between Customer and MagyarBusiness.org.

16. ASSIGNMENT:

Customer may not assign this ATS without the written consent of MagyarBusiness.org. On the other hand, MagyarBusiness.org may assign or transfer this ATS, in whole or in part, without restriction at its sole discretion.

17. INDEMNIFICATION:

Customer agrees to indemnify, defend and hold MagyarBusiness.org and its partners, agents, officers, directors, employees, subcontractors, successors, assigns, attorneys, advertisers, product and service providers, and affiliates harmless from any liability, loss, claim and expense, including reasonable attorney’s fees, related to Customer’s violation of this ATS or use of the Website or the Services.

18. GOVERNING LAW AND JURISDICTION:

This ATS shall be governed by the laws of the State of New York without regard to the principles of conflicts of law. Unless otherwise elected by MagyarBusiness.org in a particular instance, Customer hereby expressly agrees to submit to the exclusive personal jurisdiction of the federal and state courts of New York County, New York for the purpose of resolving any dispute relating to Customer’s access to or use of the Services.

Any legal controversy or legal claim arising out of or relating to this ATS and/or the Services, with the exclusion of any legal action taken by MagyarBusiness.org to collect or recover damages for, or obtain any injunction relating to intellectual property, and the Services, shall be settled solely by binding arbitration in accordance with the commercial arbitration rules of the American Arbitration Association. Any such controversy or claim shall be arbitrated on an individual basis, and shall not be consolidated in any arbitration with any claim or controversy of any other party. The arbitration shall be conducted in New York, New York, and judgment on the arbitration award may be entered into any court having jurisdiction thereof. Either party in this agreement may seek any interim or preliminary relief from a court of competent jurisdiction in New York County, New York, necessary to protect the rights or property of Customer and MagyarBusiness.org pending the completion of arbitration. Each party shall bear one-half of the arbitration fees and costs.

19. SEVERABILITY:

If any provision of this ATS is held to be invalid, void or for any reason unenforceable, such provision shall be struck out and shall not affect the validity and enforceability of the remaining provisions of the agreement.

20. PRIVACY:

Please see the company’s Privacy Policy to understand how MagyarBusiness.org collects and uses personal information.


[END OF DOCUMENT]

bottom of page