top of page
Márka Általános Szerződési Feltételei
Brand HUN

Ha a MagyarBusiness.org jóváhagyja az Ön kérését a MagyarBusiness.org bármely védjegyének, logójának, weboldalának, képernyőképének vagy más megkülönböztető jellemzőjének használatára, Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi feltételeket (ezt tartalmazza a Szerződés).


A MagyarBusiness.org márkajegyeinek minden használatához csatolni kell egy figyelmeztetést, (egy jelzést) amely egyértelműen jelzi, hogy a MagyarBusiness.org márkajegyei a FindYooour LLC védjegyei vagy annak megkülönböztető márkajegyei.


A MagyarBusiness.org fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megszüntesse vagy módosítsa az Ön engedélyét a MagyarBusiness.org márkajegyeinek megjelenítésére, és fellépjen minden olyan felhasználás ellen, amely nem felel meg a jelen feltételeknek, sérti a szellemi tulajdont vagy más a szellemi termékekre vonatkozó jogot.


A fentieken kívül semmi sem biztosít Önnek jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a MagyarBusiness.org márkajegyeivel kapcsolatosan. A MagyarBusiness.org márkajegyeinek használata a MagyarBusiness.org javára válik.


Ön beleegyezik abba, hogy nem kérdőjelezi meg, és nem segít másoknak a MagyarBusiness.org márkajegyek megtámadásában, és beleegyezik abba, hogy nem regisztrál, és nem kísérel meg regisztrálni semmilyen domain nevet, védjegyet, kereskedelmi nevet vagy más jellegzetes márkajegyet, amelyek megtévesztően hasonlítanak a MagyarBusiness.org-hoz.


A MagyarBusiness.org márkajegy elhárít minden, a MagyarBusiness.org márkajegyekkel kapcsolatos jogsértést. Továbbá, mivel Önnek nem kell fizetnie a MagyarBusiness.org márkajegyeinek használatáért, a MagyarBusiness.org semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé az Ön részéről a jelen szerződés tárgyáért! Semmilyen felelősségelmélet alapján, beleértve a közvetlen, közvetett, esetleges, a jelen Szerződésből vagy a MagyarBusiness.org márkajegyeinek használatából eredő különleges következményű, büntető, példaértékű vagy egyéb károk esetében.


Ez a szabály akkor is érvényes, ha a MagyarBusiness.org tudott vagy tudnia kellett volna az ilyen károk lehetőségéről, vagy tájékoztatnia kellett volna az ilyen károk lehetőségéről. Az itt meghatározott korlátozott jogorvoslati lehetőség alapvető céljának meghiúsulása ellenére is  (egyes államok nem teszik lehetővé a vélelmezett garanciák kizárását vagy a felelősség korlátozását a véletlen vagy következményes károkért, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozások vagy kizárások nem vonatkoznak Önre). Mivel a Magyar Business arculati elemei ingyenesen érhetőek el, ezért jelen oldal nem tehető felelőssé azért, ha Ön ezt rosszhiszeműen használja fel!


A MagyarBusiness.org előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át jogait, illetve nem ruházhatja át a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit sem. A jelen megállapodásnak nem célja, hogy bármely harmadik fél számára bármilyen jogot kölcsönözzön, ebből adódóan nem is tekinthető jogoknak. A jelen Szerződési Feltételekre New York állam törvényei az irányadóak. Hacsak a MagyarBusiness.org egy adott esetben másként nem dönt, az Ügyfél vállalja, hogy aláveti magát New York megye (New York állam) szövetségi és állami bíróságainak, mint joghatóságnak.


A felek független vállalkozók. Egyik fél sem tekinthető a másik fél alkalmazottjának, ügynökének vagy törvényes képviselőjének. Egyik félnek sincs joga, hatásköre vagy felhatalmazása arra, hogy kötelezettséget vagy felelősséget hozzon létre a másik nevében. Ha a FindYooour lemond a jelen Szerződés bármely rendelkezésének megsértéséről, az nem tekinthető magáról a rendelkezésről való lemondásnak. Ha a jelen megállapodás bármely rendelkezését az illetékes joghatósággal rendelkező bíróság a törvénnyel ellentétesnek találja, az adott rendelkezést úgy kell megváltoztatni és értelmezni, hogy az a lehető legjobban megvalósítsa az eredeti rendelkezés céljait. Ebben az esetben jelen megállapodás teljes hatályú és hatályos marad. Jelen Szerződés, a MagyarBusiness.org márkajegyeinek harmadik felek általi használatára vonatkozó Útmutató és az Engedélykérő űrlap alkotják a felek közötti teljes megállapodást e tárgyra vonatkozóan.


Ha olyan webhelyet talált, amely nem megfelelő módon használja a MagyarBusiness.org védjegyet, szeretnénk hallani róla, ebben kérjük segítségét!

Gombok, ikonok, elemek


A MagyarBusiness.org gombok és az Üzleti oldal gombok kiadói integrációs pontok gyűjteménye, amelyeket az alkalmazások, webhelyek és egyéb szolgáltatások (együttesen Kiadók, felületek) adhatnak hozzá a webhelyekhez, hogy a MagyarBusiness.org felhasználói csatlakozhassanak és megosszák a MagyarBusiness.org webhelyét. Ezek tartalmazzák:

  • MagyarBusiness.org: Jelvény és Követés gombok. Ezzel a gombbal a felületek lehetővé teszik, hogy a MagyarBusiness.org felhasználói gyorsan követhessék a felület üzleti oldalát, a honlapján található widgeten (bigyó, kisalkalmazás) keresztül. A gombra kattintás után a felhasználó jelzi, hogy követi az adott felületet.

  • MagyarBusiness.org: Megosztás gomb. A megosztás gombok egyszerű módot kínálnak a honlapok számára a MagyarBusiness.org párbeszédpanelének behívására, és a MagyarBusiness.org ikon segítségével könnyedén megvalósíthatók.

 

Az alábbi irányelvek, valamint a MagyarBusiness.org gombokra, jelvényekre, bigyókra vonatkozó irányelvek, a MagyarBusiness.org szolgáltatási feltételeit szabályozzák. 

Gombokra és jelvényekre vonatkozó szabályzat 
 

A kiadók nem kísérelhetik meg felderíteni a MagyarBusiness.org gomb felhasználóinak a személyazonosságát. Kivéve, ha a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a MagyarBusiness.org által jóváhagyott engedélyezési eljáráson keresztül megossza személyazonosságát a felülettel. Ez a tilalom magában foglalja a felhasználók azonosítását a MagyarBusiness.org gomb jelentési adatainak a MagyarBusiness.org és a kiadói adatokkal való összekapcsolásával. A felületek nem adhatnak el és nem továbbíthatnak másoknak a felhasználókra vonatkozó adatokat! A gombok, jelvények és bigyók használata nem adnak módot arra, hogy az Ön adatai nyilvánosságra kerüljenek, vagy azzal visszaélést kövessenek el!


A kiadóknak vagy felületeknek egyértelműen közzé kell tenniük minden olyan adatgyűjtést, megosztást és felhasználást, amely bármely webhelyen, alkalmazásban vagy egyéb tulajdonban történik a MagyarBusiness.org gombok használatából eredően. A MagyarBusiness.org adatfelhasználására vonatkozó jelen közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében a kiadóknak és felületeknek lehetőségük van, egy jól látható linket megjeleníteni a Hogyan használja fel a MagyarBusiness.org az adatokat, amikor Ön partnereink webhelyeit vagy alkalmazásait használja.


A kiadók és felületek nem módosíthatják vagy homályosíthatják el a MagyarBusiness.org gombokat, és a nem társíthatnak MagyarBusiness.org gombot hirdetési tartalomhoz! Például nem helyezhetik el a MagyarBusiness.org gombot egy hirdetésre vagy mellé, vagy nem helyezhetnek el hirdetéseket megosztott tartalmakban. Kivétel ez alól, ha erre engedélyük van.


A kiadók továbbá nem helyezhetnek el a megosztott tartalomban olyan szöveget, képet vagy egyéb tartalmat, amely sérti a MagyarBusiness.org Felhasználói, Tartalmi és Magatartási Szabályzatát.

A megosztó vagy felhasználó által megjelenített gombokhoz, például a megosztás linkhez, a megosztónak csak a hivatalos MagyarBusiness.org által biztosított ikont vagy sima szöveg és link kombinációt kell használnia. A felületek egyik esetben sem vezethetik félre a felhasználókat a link célját illetően. A felületek nem utasíthatják a felhasználókat arra, hogy a MagyarBusiness.org gombjára kattintsanak a felhasználók félrevezetése céljából. A felületek nem reklámozhatnak díjakat, pénzeket vagy pénzbeli juttatásokat a MagyarBusiness.org gombokra való kattintásért cserébe. A félreértések elkerülése érdekében a felületek a MagyarBusiness.org gombokra irányíthatják a felhasználókat a tartalom és a funkcionalitás engedélyezése érdekében. Amikor egy felület a MagyarBusiness.org gombhoz irányítja a felhasználókat, a gombműveletnek kapcsolódnia kell az adott felülethez vagy a kiadó tartalmához. A Megosztás gombnál a felhasználó számára engedélyezett tartalomnak vagy funkciónak elérhetőnek kell lennie a felhasználó bármely közösségi kapcsolata számára, aki szintén engedélyezi azt. A MagyarBusiness elemzi a felületet, a MagyarBusiness.org gombjának használatát, többek között annak biztosítására, hogy megfeleljenek ezeknek az irányelveknek, és elősegítse a MagyarBusiness.org a gombok által a MagyarBusiness.org fejlesztését. A MagyarBusiness.org gomb használatával a felületek engedélyt adnak a MagyarBusiness.org részére egy automatizált szoftveren keresztül (amelyet gyakran "webrobotnak" neveznek), arra, hogy a MagyarBusiness.org gombhoz társított webhelyeket részben elemezze. Ha a felületek webhelyei vagy szolgáltatásai 13 év alatti gyermekeknek szólnak, vagy ha a felületek ténylegesen tudják, hogy webhelyüket vagy szolgáltatásukat 13 éven aluli gyermekek használják, akkor be kell tartaniuk az Egyesült Államok Gyermekek Online Adatvédelmi Törvényét a MagyarBusiness.org gombjainak használatakor. 


Gombokra, jelvényekre, bigyókra vonatkozó irányelv


Ezek az irányelvek megadják a MagyarBusiness.org különböző gombjainak és jelvényeinek tervezési specifikációit. Ezeket az elemeket előzetes jóváhagyás nélkül használhatja alkalmazásában (webhelyen vagy mobilalkalmazásban), feltéve, hogy betartja az alapvető irányelveket. A FindYooour előzetes írásos engedélye nélkül tilos a MagyarBusiness.org márkák olyan módon történő felhasználása, amelyet ez a dokumentum kifejezetten nem tárgyal. A gombhasználatnak meg kell felelnie a gombra vonatkozó szabályzatnak is.

A MagyarBusiness.org jelvényt, oszd meg és kövesd a gomb márkaépítési irányelveit

 

A MagyarBusiness.org jelvény hozzáadása weboldalhoz, e-mailhez vagy marketingkampányhoz megkönnyíti a rajongók számára, hogy kövessék, vagy csatlakozhassanak közösségéhez. Hasonlóképpen a Megosztás gomb segítségével a látogatók egyszerűen megoszthatják tartalmaidat köreikkel. Javasoljuk, hogy a MagyarBusiness.org jelvényt, a Megosztás gombot és a Követés gombot a megadott formátumban használd!

A MagyarBusiness.org ikon gombként vagy jelvényként

 

Bizonyos helyzetekben érdemes lehet használni a MagyarBusiness.org ikont, hogy a felhasználók tartalmat oszthassanak meg a MagyarBusiness.org webhelyen, vagy linkeljenek az Ön oldalára, hogy a felhasználók követni tudják Önt. Ezt mindaddig megteheti, amíg a kontextus egyértelművé teszi, hogy a felhasználó milyen műveletet hajt végre, amikor az ikonra kattint. Ezen kívül az ikonnak meg kell felelnie a MagyarBusiness.org alábbi ikonokra vonatkozó irányelveinek, beleértve a színsémát, a stílust és továbbiakat.

 

MagyarBusiness.org – Márkaengedélyek

 

Minden márkajegyünket a vonatkozó védjegy-, szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonjogok védik. Ha szeretné használni a márkajegyeinket weboldalán, hirdetésben, cikkben vagy könyvben, vagy bárhol máshol, vagy bármilyen más médiában reprodukálni szeretné, először engedélyt kell kérnie a MagyarBusiness.org-tól. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termékeink felhasználói élményén soha nem szabad változtatni.

MagyarBusiness.org logó használata


A MagyarBusiness.org logó a márkánk legszembetűnőbb vizuális megjelenítése, és szeretnénk, ha a megfelelő módon használnák. Általában nem hagyjuk jóvá logónk használatát harmadik felek marketinganyagaiban. Ez magában foglalja az online és offline hirdetési felületetek például:

  • MagyarBusiness.org logóval ellátott áru. Nem adhatunk engedélyt a MagyarBusiness.org logó használatára különböző marketinganyagokban, mint például: pólódizájn, játék, szoftvercsomagolás vagy egyéb termékek.

  • Képernyőképek a MagyarBusiness.org termékekről. Nincs szüksége az engedélyünkre, ha a weboldalunkról (MagyarBusiness.org) vagy a keresési eredményoldalról készült változatlan képernyőképet, oktatási vagy szemléltető célokra szeretné használni. Ez nyomtatott (könyv, folyóirat, folyóirat, újság) vagy digitális (weboldal, DVD, CD) formátumokra vonatkozik. Kérjük, olvassa el alább a szabály alóli kivételeket néhány más termékünkre vonatkozóan.

  • Ne használjon változatlan képernyőképeket a MagyarBusiness.org-ról (Webhelyről). Amikor azt mondjuk, hogy "változatlan", akkor azt értjük, hogy a képernyőképen nem jelennek meg grafikák, fotók vagy hirdetési másolatok, és nem változott a termékünk megjelenése. Nem adunk engedélyt a hirdetőknek arra sem, hogy a MagyarBusiness.org oldalait reklámozási termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használják (például a MagyarBusiness.org-on a legjobb helyezés megjelenítése).

  • Kérjük, helyezze el a következő feliratot minden olyan kép alá, amelyen MagyarBusiness.org termék képernyőképe vagy adata látható. Megjegyzés: A MagyarBusiness.org és a MagyarBusiness.org logó a FindYooour LLC. bejegyzett védjegyei, csak engedélyekkel használhatók.

Védjegyek használata

 

Védjegyeink értékes eszközeink, és szeretnénk biztosítani, hogy felhasználóink ​​és partnereink helyesen használják azokat. Ezen védjegyek közé tartozik a MagyarBusiness.org tulajdonában lévő és készített logó, gombok, kitűzők, weboldal grafika és más képek és grafikai tervek.

Hogyan kell használni
 

Használhatja védjegyeinket termékeinkre vagy szolgáltatásainkra való pontos hivatkozással, amennyiben az ilyen hivatkozások megfelelőek és összhangban vannak védjegyeinkkel, kapcsolatos irányelveinkkel. Csak védjegyeink jóváhagyott változatait használhatja! Kérjük, kövesse az összes általános védjegyhasználati irányelvet. Azokra a védjegyekre is vonatkoznak ezen szabályok, amelyeket korábban használtak termékeinkkel kapcsolatban.


Hogyan ne használja


Védjegyeinket nem használhatja, építheti be vagy kombinálhatja harmadik fél márkanevével, terméknévvel, cégnévvel, kereskedelmi névvel vagy szlogennel. Semmilyen védjegyünket nem használhatja olyan módon, amely azt sugallja, hogy Ön a MagyarBusiness.org vagy termékeink által támogatott vagy azzal kapcsolatban áll. Például nem használhatja a védjegyeinket:
- domain nevekben,
- alkalmazásikonként vagy egy alkalmazásban,
- webhelyének legkiemelkedőbb elemeiként,
- fizikai árukon, promóciós anyagokon, névjegykártyákon vagy üzleti levélpapírokon,
- a termékismertetőkben.

Kérjük, ne módosítsa vagy utánozza jelzéseinket, grafikáinkat!

Brand ENG
Brand Terms and Conditions

If MagyarBusiness.org approves your request to use any MagyarBusiness.org trademarks, logos, web pages, screenshots, or other distinctive features ("MagyarBusiness.org Brand"), you agree to be bound by the following terms and conditions (the "Agreement").

You agree to comply with the Guidelines for Third-Party Use of MagyarBusiness.org Brand Features. So long as you do so, and provided that MagyarBusiness.org expressly approves your permission request, MagyarBusiness.org grants you a non-transferable, non-exclusive, royalty-free limited license to use the MagyarBusiness.org Brand Features set forth in your corresponding Permission Request Form for the sole purpose and only for the materials set forth therein.

Any use of the MagyarBusiness.org Brand Features must be accompanied by a notice that clearly indicates that the MagyarBusiness.org Brand Features are trademarks or distinctive brand features of FindYooour LLC.

MagyarBusiness.org reserves the right in its sole discretion to terminate or modify your permission to display the MagyarBusiness.org Brand Features and to take action against any use that does not conform to these terms and conditions, infringes any intellectual property or other rights or violates applicable law.

Except as set forth above, nothing herein grants or should be deemed to grant to you any right, title, or interest in or to the MagyarBusiness.org Brand Features. Your use of the MagyarBusiness.org Brand Features will inure to the benefit of MagyarBusiness.org.

You agree not to challenge or assist others to challenge the MagyarBusiness.org Brand Features (except to the extent such restriction is prohibited by applicable law), and you agree not to register or attempt to register any domain names, trademarks, trade names, or other distinctive brand features that are confusingly similar to those of MagyarBusiness.org.

The MagyarBusiness.org Brand Features are provided "as is" and MagyarBusiness.org disclaims any warranties either expressed or implied by law regarding the MagyarBusiness.org Brand Features, including warranties of non-infringement. Furthermore, because you are not being charged for use of the MagyarBusiness.org Brand Features, in no event shall MagyarBusiness.org be liable to you for the subject matter of this Agreement under any theory of liability including for any direct, indirect, incidental, special, consequential, punitive, exemplary or other damages arising out of this Agreement or the use of the MagyarBusiness.org Brand Features. This limitation shall apply even if MagyarBusiness.org was or should have been aware or advised of the possibility of such damages and notwithstanding any failure of essential purpose of any limited remedy stated herein. Some states do not allow the exclusion of implied warranties or limitation of liability for incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

You may not assign your rights or delegate your obligations under this Agreement without MagyarBusiness.org prior written consent. This Agreement is not intended to benefit, nor shall it be deemed to give rise to, any rights in any third party. These Terms and Conditions shall be governed by the laws of the State of New York without regard to the principles of conflicts of law. Unless otherwise elected by MagyarBusiness.org in a particular instance, Customer hereby expressly agrees to submit to the exclusive personal jurisdiction of the federal and state courts of New York County, New York.

The parties are independent contractors. Neither party shall be deemed to be an employee, agent, partner, or legal representative of the other for any purpose and neither shall have any right, power, or authority to create any obligation or responsibility on behalf of the other. The waiver by FindYooour of a breach of any provision hereof shall not be taken or held to be a waiver of the provision itself. If any provision of this Agreement is held by a court of competent jurisdiction to be contrary to law, such provision shall be changed and interpreted so as to best accomplish the objectives of the original provision to the fullest extent allowed by law and the remaining provisions of this Agreement shall remain in full force and effect. This Agreement, the Guidelines for Third-Party Use of MagyarBusiness.org Brand Features, and the Permission Request Form constitute the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof.

If you’ve found a website that uses a MagyarBusiness.org trademark inappropriately, we’d like to hear about it. Report inappropriate use of a MagyarB
usiness.org trademark.

 

Buttons And Badges

 

The MagyarBusiness.org buttons and Business Page buttons are a collection of buttons and publisher integration points that applications, websites, and other services (collectively, "Publishers") can add to websites so that MagyarBusiness.org users can connect to and share on MagyarBusiness.org. These include:

- MagyarBusiness.org Badge and Follow button This button is a means for Publishers to enable MagyarBusiness.org users to quickly follow the Publisher's Business Page directly via a widget on the Publisher's website. After clicking the button, the user indicates to follow that Publisher.

- MagyarBusiness.org Share button The share buttons provide a lightweight way for Publishers to invoke a MagyarBusiness.org Share dialog and can be implemented using a MagyarBusiness.org icon.

The policies below, as well as the MagyarBusiness.org Buttons And Badges Guidelines, the MagyarBusiness.org Terms of Service, govern a Publisher's use of the MagyarB
usiness.org buttons.

 

Buttons And Badges Policy

Publishers may not attempt to discover the identity of a MagyarBusiness.org button user unless the user consents to share his or her identity with the Publisher via a MagyarBusiness.org-approved authorization procedure. This prohibition includes identifying users by correlating MagyarBusiness.org button reporting data from MagyarBusiness.org with Publisher data.

Publishers may not sell or transmit to others any data about a user related to the user's use of any MagyarBusiness.org button. For the avoidance of doubt, this prohibition includes, but is not limited to, any use of pixels, cookies, or other methods to recognize users' clicks on a MagyarBusiness.org button, the data of which is then disclosed, sold, or otherwise shared with other parties.

Publishers must disclose clearly any data collection, sharing, and usage that takes place on any site, app, or other property as a consequence of using MagyarBusiness.org buttons. To comply with this disclosure obligation with respect to MagyarBusiness.org's use of data, publishers have the option to display a prominent link to How MagyarBusiness.org uses data when you use our partners’ sites or apps.

Publishers may not alter or obfuscate a MagyarBusiness.org button, and Publishers may not associate a MagyarBusiness.org button with advertising content, such as putting the MagyarBusiness.org Button on or adjacent to an ad, or placing ads in shared content, unless authorized to do so by MagyarBusiness.org.

Publishers also may not place in shared content any text, image, or other content that violates the MagyarBusiness.org User Content and Conduct Policy.

For buttons that may be rendered by the Publisher, such as the Sharing link, the Publisher must use only the official MagyarBusiness.org-provided icon or a plain text and link combination. In either case, Publishers must not mislead users as to the purpose of the link.

Publishers may not direct users to click a MagyarBusiness.org button for purposes of misleading users. Publishers may not promote prizes, monies, or monetary equivalents in exchange for MagyarBusiness.org button clicks. For the avoidance of doubt, Publishers may direct users to a MagyarBusiness.org button to enable content and functionality. When a Publisher directs users to a MagyarBusiness.org Button, the button action must be related to the Publisher or the Publisher's content. For the Share button, the content or functionality that is enabled for the user must also be accessible to any of the user's social connections who also enable it.

FindYooour may analyze Publishers' use of a MagyarBusiness.org button including to ensure Publishers' compliance with these policies and to facilitate MagyarBusiness.org development of MagyarBusiness.org Buttons. By using a MagyarBusiness.org button, Publishers give MagyarBusiness.org permission to utilize an automated software program, often called a "web crawler," to retrieve and analyze websites associated with a MagyarBusiness.org button.

If Publishers' sites or services are directed at children under 13 or Publishers have actual knowledge that users of their site or service are children under 13, then Publishers must comply with the US Children's Online Privacy Protection Act when using any MagyarB
usiness.org buttons.

Buttons And Badges Guideline

These guidelines provide you with the design specification for various MagyarBusiness.org buttons and badges. You can use these assets on your app (website or mobile app) without pre-approval provided you follow these basic guidelines. Use of MagyarBusiness.org brands in ways not expressly covered by this document is not allowed without prior written consent from FindYooour. Button use must also be in line with this Button's Policy.

MagyarBusiness.org badge, share and follow button branding guidelines

Adding a MagyarBusiness.org badge to your website, email, or marketing campaign makes it easy for fans to follow you, or join your community. Similarly, the compact. The Share button allows visitors to easily share your content with their circles. We prefer that you use the MagyarBusiness.org badge, Share button, and Follow button in their provided formats.

MagyarBusiness.org icon as a button or badge:

In certain situations, you might want to use the MagyarBusiness.org icon to enable users to share content to MagyarBusiness.org or to link to your Page so that users can follow you. You can do this so long as the context makes it clear what action will be taken when the user clicks on the icon. In addition, the icon must adhere to the MagyarBusiness.org icon guidelines below, including color scheme, styling, and so forth.

MagyarBusiness.org Brand Permissions

All of our brand features are protected by applicable trademark, copyright and other intellectual property laws. If you would like to use any of our brand features on your website, in an ad, in an article or book, or reproduce them anywhere else, or in any other medium, you'll need to receive permission from MagyarBusiness.org first. And please note that the user experience with all our products should never be altered.

 

Using MagyarBusiness.org logo

The MagyarBusiness.org logo is the most prominent visual representation of our brand, and we want it be used in the right way. We generally do not approve the use of our logo in third-party marketing materials. This includes online and offline advertising collateral such as:

 

Merchandise featuring the MagyarBusiness.org logo

We cannot grant permission for the use of MagyarBusiness.org Logo in different marketing materials, such as: a new T-shirt design, a toy, software packaging, or other products.

 

Screenshots of MagyarBusiness.org products

You don't need our permission when you want to use an unaltered screenshot of our Website (MagyarBusiness.org) or the search results page for instructional or illustrative purposes. This applies for print (book, magazine, journal, newspaper) or digital (webpage, DVD, CD) formats. Please see below for exceptions to this rule for some of our other products.

Don’t use unaltered screenshots about the MagyarBusiness.org (Website). When we say "unaltered", we mean no superimposed graphics, photos, or ad copy on the screenshot and no changes to the way our product looks. We also don't give permission for advertisers to use MagyarBusiness.org pages in connection with advertising products or services (for instance, showing a top ranking on MagyarBusiness.org).

We ask that you put the following tagline beneath any image featuring a MagyarBusiness.org product screenshot or data:

Note: MagyarBusiness.org and the MagyarB
usiness.org logo are registered trademarks of FindYooour LLC., used with permission.

 

Use of trademarks

Our trademarks are our valuable assets, and we want to make sure our users and partners use them correctly. These trademarks include the Logo, Buttons, Badges, Website Design and other pictures and graphic designs owned and created by MagyarBusiness.org

 

How to use

 

You may use our trademarks to accurately refer to our products or services, as long as such references are appropriate and consistent with our trademark guidelines. You may use only approved versions of our marks. Please follow all of the general trademark. The trademark usage guidelines apply even to marks that were previously (but are no longer) used in connection with our products.

How not to use

You may not use, incorporate or combine any of our trademarks into a third-party brand name, product name, business name, trade name or slogan. You may not use any of our marks in a way that suggests you are endorsed by or affiliated with MagyarBusiness.org or our products. For example, you may not use our marks:
- in domain names
- as app icons or featured in an app
- as the most prominent elements on your website
- on physical merchandise, promotional materials, business cards, or business stationery
- in product reviews

Please do not modify or mimic our marks.

bottom of page