top of page
Magatartási Kódex
Magatartási Kódex HUN

Nagymértékben függünk attól, hogy a felhasználóink hogyan és értesülnek-e olyan tartalmakról, amelyek sérthetik a szabályzatunkat. Miután értesítést kapunk a szabályzat lehetséges megsértéséről, felülvizsgálhatjuk a tartalmat, és intézkedéseket hozhatunk, beleértve a tartalomhoz való hozzáférés korlátozását, a tartalom eltávolítását, valamint a felhasználó MagyarBusiness.org termékekhez való hozzáférésének korlátozását vagy megszüntetését. Megjegyezzük, hogy művészeti, oktatási vagy dokumentációs megfontolások alapján, vagy ha a nyilvánosság számára egyéb jelentős előnyökkel jár, nem teszünk lépéseket; kivételeket tehetünk ezen irányelvek alól.


Tiszteletben tartjuk a szólásszabadságot, azonban felhívjuk figyelmét, hogy a MagyarBusiness.org az üzleti életre és az ahhoz kapcsolódó témákra specializálódott.


Időnként módosítjuk ezeket az irányelveket, ezért kérjük, hogy frissítésekért nézzen vissza ide. Az alábbiakban felsorolt irányelveken túlmenően vegye figyelembe, hogy számos termék és funkció további irányelvekkel és feltételekkel rendelkezhet!
Kérjük, ellenőrizze a megadott linkeken ezeket a követelményeket!

Az Ön tartalmaiért való felelősségvállalás


Ön felelős egyedül a tartalmáért, és ha egyszer közzétette, azt nem lehet bármikor visszavonni. Ön vállalja az Ön tartalmával kapcsolatos összes kockázatot, beleértve azt is, hogy bárki megbízik annak minőségében, pontosságában vagy megbízhatóságában. Ön kijelenti, hogy Ön a tulajdonosa vagy rendelkezik a tartalmainak az itt leírtak szerinti használatához és engedélyezéséhez szükséges engedélyekkel. Ön nem sugallhatja azt, hogy tartalmai bármilyen módon a MagyarBusiness.org által szponzorált vagy támogatott lenne.


Önt felelősségre vonhatják, ha az Ön tartalma hamis, szándékosan félrevezető vagy rágalmazó dolgokat foglal magába. Esetleg sérti bármely harmadik fél jogát, beleértve bármilyen szerzői jogot, védjegyet, szabadalmat, üzleti titkot, erkölcsi jogot, magánélethez való jogot, nyilvánossághoz való jogot vagy bármely más szellemi tulajdonjogot; illetve jogellenes anyagot tartalmaz, beleértve a törvénytelen gyűlöletbeszédet vagy pornográfiát. Akkor is felelősségre vonás járhat, ha kihasználja vagy más módon károsítja a kiskorúakat. Tartalmai továbbá más rendelkezéseknek is meg kell felelniük, így nem sérthet vele más, itt nem felsorolt törvényt, vagy rendeletet.

Az Ön tartalmainak felhasználási feltételei


Ön a továbbiakban örökös, visszavonhatatlan, világméretű, jogdíjmentes és nem kizárólagos engedélyt ad a MagyarBusiness.org (weboldal) számára, hogy az Ön által a MagyarBusiness.org fiókjában megadott, az Ön vállalkozására vonatkozó alapvető információkat (például a vállalkozás nevét, székhelyét, telefonszámát, érdeklődési körét, üzleti kategóriáját, nyitvatartási idejét, szolgáltatásait, termékleírását, szövegét, videóit, tartalmát és weboldalát) reprodukálja, adaptálja, módosítsa, lefordítsa, közzétegye, nyilvánosan előadja, nyilvánosan megjelenítse, terjessze, tárolja és származtatott műveket hozzon létre.

 

Az Ön tartalmát többféle módon is felhasználhatjuk, beleértve annak nyilvános megjelenítését, átformázását, reklámokba, és más művekbe való beépítését, származtatott művek létrehozását, promócióját, terjesztését, valamint azt, hogy másoknak is lehetővé tegyük ugyanezt a saját webhelyeikkel és médiaplatformjaikkal kapcsolatban ("Egyéb média"). Mint ilyen, Ön ebben a pillanatban visszavonhatatlanul biztosítja számunkra a világméretű, örökös, nem kizárólagos, jogdíjmentes, átruházható, allicenszbe adható és átruházható jogokat az Ön tartalmának bármilyen célra történő felhasználására. Felhívjuk figyelmét, hogy Ön visszavonhatatlanul megadja a webhely és bármely egyéb média felhasználóinak a jogot, hogy hozzáférjenek az Ön tartalmaihoz a webhely és bármely más média használatával kapcsolatban. Végezetül Ön visszavonhatatlanul lemond (és lemondatja) a MagyarBusiness.org és annak felhasználói felé az Ön tartalmával kapcsolatos minden erkölcsi jogra vagy tulajdonításra vonatkozó követelésről és állításról.

 

A "felhasználás" alatt az Ön tartalmának felhasználását, másolását, nyilvános előadását és megjelenítését, sokszorosítását, terjesztését, módosítását, lefordítását, eltávolítását, elemzését, kereskedelmi forgalomba hozatalát és származékos művek készítését értjük.

 

Tulajdonlás


Ön és a MagyarBusiness.org között Ön a tartalmainak tulajdonosa. Mi vagyunk a MagyarBusiness.org tartalom tulajdonosai, beleértve, de nem kizárólagosan a vizuális felületeket, interaktív funkciókat, grafikákat, designt, összeállításokat, beleértve, de nem kizárólagosan a felhasználói tartalom és az oldal egyéb tartalmainak összeállítását, számítógépes kódokat, termékeket, szoftvereket, a felhasználói értékelések összesített értékelését, valamint az Oldal minden egyéb elemét és összetevőjét, kivéve az Ön tartalmát, a felhasználói tartalmat és a harmadik fél tartalmait. A MagyarBusiness.org tartalomhoz és az oldalhoz kapcsolódó szerzői jogok, védjegyek, szolgáltatási védjegyek, kereskedelmi nevek és egyéb szellemi és tulajdonosi jogok világszerte ("IP jogok") is a mi tulajdonunkban vannak, amelyek szerzői jogok, szabadalom, védjegyjogok, valamint minden egyéb alkalmazandó szellemi és tulajdonosi jog és törvény által védettek. Ennek értelmében Ön nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti, nem hozhat létre származékos műveket vagy adaptációkat, nem mutathatja be nyilvánosan, és semmilyen módon nem hasznosíthatja a MagyarBusiness.org tartalmát bármely részét vagy egészét, kivéve az általunk kifejezetten engedélyezetteket. Az itt kifejezetten és egyértelműen meghatározottak kivételével nem biztosítunk Önnek semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jogot.  A honlapon és a MagyarBusiness.org oldal tartalmai értelemszerűen a fennálló helyzet alapján minden jog a miénk.

Reklámok


A MagyarBusiness.org és hivatalos, jogos partnerei nyilvánosan megjeleníthetnek hirdetéseket és egyéb tájékoztatásokat az Ön tartalma mellett vagy azzal együtt. Ön nem jogosult semmilyen kompenzációra az ilyen hirdetésekért. Eme reklámok módja és terjedelme az Ön külön értesítése nélkül változhatnak.

Tartalmak


A MagyarBusiness.org weboldal tartalmának egy részét harmadik fél számára is elérhetővé tesszük. Ön hozzáférhet ezekhez a tartalmakhoz és felhasználhatja azokat a személyes számítógépén, weboldalán vagy blogján (az Ön oldala) történő megjelenítés céljából, feltéve, hogy:

  • a Feedek felhasználása kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra történik, 

  • a Feed-tartalmak megjelenítése visszautal a MagyarBusiness.org weboldal, illetve weboldalainak megfelelő oldalaira, és a MagyarBusiness.org-ot jelöli meg a tartalom forrásaként, 

  • a tartalom Ön általi használata vagy megjelenítése nem sugallja azt, hogy a MagyarBusiness.org harmadik fél ügyeit, ötleteit, weboldalait, termékeit vagy szolgáltatásait népszerűsíti vagy támogatja, beleértve az Ön Oldalát, 

  • Ön nem terjeszti tovább a tartalmat,  

  • a tartalom Ön általi használata nem terheli túl a MagyarBusiness.org weboldal rendszereit. A MagyarBusiness.org fenntart minden jogot a tartalomra vonatkozóan, és bármikor megszüntetheti azt.

 

Egyéb


A Felhasználói Tartalom (beleértve a MagyarBusiness.org weboldalon alkalmazott vagy szerződött felhasználók által létrehozott tartalmakat is) nem feltétlenül tükrözik a MagyarBusiness.org véleményét. Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználói tartalmat időről időre saját belátásunk szerint, bármilyen okból vagy ok nélkül, és az Ön értesítése nélkül eltávolítsuk, átvizsgáljuk, szerkesszük, vagy újra beillesszük. Például eltávolíthatunk egy véleményt, ha úgy véljük, hogy az sérti a Tartalmi irányelveinket. Nem vagyunk kötelesek az Ön tartalmának másolatát megőrizni vagy átadni Önnek, és nem garantáljuk az Ön tartalmának bizalmas kezelését sem.

Jogellenes tevékenységek


Ne használja szolgáltatásainkat törvénytelen tevékenységek folytatására vagy veszélyes és illegális cselekmények népszerűsítésére!

 

Rosszindulatú és megtévesztő gyakorlatok


Ne továbbítson vírusokat, rosszindulatú programokat vagy egyéb rosszindulatú vagy romboló kódokat! Ne terjesszen olyan tartalmat, amely károsítja vagy zavarja a MagyarBusiness.org vagy mások hálózatainak, szervereinek vagy egyéb infrastruktúrájának működését! Ne használja szolgáltatásainkat adathalász csalásokra! Ezen feltételek be nem tartása azonnali felfüggesztést von maga után!

Gyűlöletbeszéd

Termékeink a szabad véleménynyilvánítás platformjai. Nem támogatunk azonban olyan tartalmakat, amelyek faji vagy etnikai származás, vallás, fogyatékosság, nem, kor, nemzetiség, veterán státusz vagy szexuális irányultság/nemi identitás alapján egyének vagy csoportok elleni erőszakot népszerűsítenek, vagy amelyek elsődleges célja az ezen alapvető jellemzők alapján történő gyűlöletkeltés. 

Személyes és bizalmas információk


Ne terjessze mások személyes és bizalmas adatait, például hitelkártyaszámokat, bizalmas nemzeti azonosítószámokat vagy számlajelszavakat az engedélyük nélkül! Ne tegyen közzé vagy terjesszen kiskorúakról készült képeket vagy videókat a törvényes képviselőik szükséges hozzájárulása nélkül!

Fiók eltérítése


Ne próbáljon meg hozzáférni más felhasználók fiókjához azok engedélye nélkül!

Gyermek kizsákmányolás


Ne töltsön fel vagy osszon meg olyan tartalmat, amely kihasználja vagy bántalmazza a gyermekeket! Ez magában foglalja a gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló képeket (ide értve a rajzolt képeket vagy videókat is), valamint minden olyan tartalmat, amely a gyermekeket szexuális módon ábrázolja. Az ilyen tartalmakat eltávolítjuk, és megtesszük a megfelelő jogi lépéseket! Ezek magukban foglalhatják a fiókok letiltását és az eltűnt és kizsákmányolt gyermekek nemzeti központjának (NCMEC) és a bűnüldöző szerveknek történő bejelentést. Vegye figyelembe, hogy ez a szabályzat ezen felül a fotókon vagy videókon keresztül feltöltött vagy továbbított tartalmakra is vonatkozhat.


Ha olyan tartalmat talál, amelyről úgy gondolja, hogy ilyen módon használja ki a gyermekeket, ne ossza meg, és ne kommentálja! Még akkor sem, ha az a szándéka, hogy felhívja rá a MagyarBusiness.org figyelmét. Ehelyett jelentse be ezt a tartalmat! Ha az interneten máshol is talál ilyet, kérjük, forduljon közvetlenül az NCMEC-hez!

Spam


Ne küldjön spameket, beleértve a nem kívánt promóciós vagy kereskedelmi tartalmakat, illetve nem kért tömeges kéréseket sem! Ne kövessen agresszív módon olyan embereket, vagy ne küldjön agresszív üzeneteket olyan embereknek, akiket nem ismer!

 

Rangsorolási manipuláció


Ne manipulálja a rangsorolást vagy a relevanciát olyan technikákkal, mint az ismétlődő vagy félrevezető kulcsszavak vagy metaadatok!

Szexuális utalások


Ne terjesszen szexuális tartalmú vagy pornográf anyagokat! Ne irányítson forgalmat kereskedelmi pornográf oldalakra!
Ne feledje, hogy profilképén nem szerepelhet sértő tartalom! Ne használjon például olyan fotót, amely egy személy fenekét vagy dekoltázsát közelről ábrázolja!

Zaklatás, megfélemlítés és fenyegetés


Ne vegyen részt zaklató, erőszakos vagy fenyegető viselkedésben, és ne buzdítson másokat se ilyen tevékenységekre! Bárki, aki szolgáltatásainkat ilyesmire használja, (hogy valakit rosszindulatú módon bántalmazzon, fenyegessen, nemkívánatos módon szexuálisan molesztáljon, vagy más módon zaklasson) kitilthatjuk a szolgáltatások használatából!


Vészhelyzetekben a súlyos sérelemmel való közvetlen fenyegetést a bűnüldöző szervekhez továbbíthatjuk! Ne feledje, hogy az online zaklatás a legtöbb helyen illegális, és súlyos offline következményekkel járhat mind a zaklató, mind az áldozat számára.

 

Erőszakos cselekmények


Ne terjesszen semmilyen módon erőszakot ábrázoló képeket!

Utánzás, imitálás


Ne használja szolgáltatásainkat arra, hogy félrevezesse vagy összezavarja a felhasználókat azzal, hogy valaki másnak adja ki magát, vagy úgy tesz, mintha egy olyan szervezetet képviselne, amelyet nem képvisel!

Szabályozott javak és szolgáltatások


Az Ön tartalmai nem népszerűsíthetnek államilag szabályozott árukat és szolgáltatásokat, beleértve, de nem kizárólagosan az alkoholt, a szerencsejátékot, a nem engedélyezett étrend-kiegészítőket, a dohánytermékeket, tűzijátékokat vagy fegyvereket! Ha panaszt kapunk arról, hogy az ilyen tartalom sérti a vonatkozó törvényeket és rendeleteket, eltávolítjuk és töröljük a jogsértő tartalmakat vagy a teljes fiókot!

 

Versenyek és akciók


A MagyarBusiness.org versenyeket, nyereményjátékokat és egyéb promóciókat (promóciók) engedélyez a törvény által megengedett mértékben, az alábbiakban meghatározott irányelvi követelmények és jogi feltételek mellett:

 

1. Szigorúan tilos spamet generálni, vagy egyéneket spamre vagy visszaélésre buzdítani! Kérjük, vegye figyelembe, hogy a MagyarBusiness.org oldalon a spam meghatározása idővel fejlődhet és változhat. A MagyarBusiness.org fenntartja a jogot annak meghatározására, hogy mi minősül spamnek. Annak érdekében, hogy részt vegyen a spam és a visszaélések elleni küzdelemben, a promóciókkal kapcsolatban a következő különleges követelményeket támasztjuk:

  • A promóció hivatalos szabályainak tartalmazniuk kell egy egyértelmű nyilatkozatot arról, hogy bárki, akiről kiderül, hogy több fiókot hozott létre a nyerési esélyeinek növelése érdekében, vagy bárki, aki az Ön által meghatározott részvételi limitet meghaladó számú bejegyzést küld, kizárásra kerül a promócióból. Az Ön promóciójában a részvételi limitet olyan szint alatt kell megállapítania, amely valószínűleg spamre ösztönöz.

  • Ha arra kéri a résztvevőket, hogy a promóciós bejegyzéseikben használjanak címkéket és/vagy hashtageket, akkor azoknak relevánsnak kell lenniük a felhasználók által közzétett tartalmakhoz. Például ne kérjen naplementékről készült fotókat #spagetti megjelöléssel.

  • A promóciók nem használhatók fel az alkalmazandó feltételek vagy irányelvek megkerülésére.

  • Ne indítson olyan promóciókat, amelyek potenciális jutalmakat kínálnak a tartalom megosztásáért, egy felhasználó követéséért, egy felhasználó (a verseny létrehozóján vagy szponzorán, illetve a verseny létrehozójának vagy szponzorának leányvállalatán kívüli) megemlítéséért, más felhasználók promócióban való részvételéért vagy szavazásban való részvételéért cserébe! Továbbá ne futtasson olyan promóciókat, amelyek arra ösztönzik a felhasználókat, hogy nem eredeti vagy ismétlődő tartalmat posztoljanak!

2. Felhívjuk figyelmét, hogy a nyilvános keresés (hashtaggel vagy más módon) nem feltétlenül jeleníti meg a promóció minden beérkezett pályázatát vagy résztvevőjét. Ennek megfelelően nem szabad kizárólag a keresési funkcióra hagyatkoznia a promóció összes bejegyzésének vagy résztvevőjének megtekintése vagy megtalálása érdekében.

 

3. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes promóciós bejegyzések spam vagy más minőségi okokból, illetve bármely más vonatkozó szabályzatunk vagy szolgáltatási feltételeink alapján kiszűrésre, elrejtésre vagy eltávolításra kerülhetnek a MagyarBusiness.org oldalról.

Több fiók használata


Ne hozzon létre vagy használjon több fiókot a szabályzataink megkerülése, a blokkok megkerülése vagy a fiókjára vonatkozó korlátozások egyéb módon történő megkerülése érdekében! Ha például egy másik felhasználó letiltotta vagy visszaélés miatt felfüggesztette, ne hozzon létre egy helyettesítő fiókot, amely hasonló tevékenységet folytat!

Magatartási Kódex ENG
Content and Conduct Policy

We depend heavily upon users to know about content that may violate our policies. After we are notified of a potential policy violation, we may review the content and take action, including restricting access to the content, removing the content, and limiting or terminating a user’s access to MagyarBusiness.org products. Note that we may make exceptions to these policies based on artistic, educational, or documentary considerations or when there are other substantial benefits to the public from not taking action.

We respect the freedom of speech. Please note that MagyarBusiness.org is specialized in Business and related subjects.

We occasionally modify these policies, so please check back here for updates. Beyond the guidelines listed below, note that several products and features may have additional policies and terms — please check the links provided for those other requirements.

 

Responsibility for Your Content

You alone are responsible for Your Content, and once published, it cannot always be withdrawn. You assume all risks associated with Your Content, including anyone's reliance on its quality, accuracy, or reliability, or any disclosure by you of information in Your Content that makes you personally identifiable. You represent that you own or have the necessary permissions to use and authorize your Content as described herein. You may not imply that Your Content is in any way sponsored or endorsed by MagyarBusiness.org.

You may expose yourself to liability if, for example, Your Content contains material that is false, intentionally misleading, or defamatory; violates any third-party right, including any copyright, trademark, patent, trade secret, moral right, privacy right, right of publicity, or any other intellectual property or proprietary right; contains unlawful material, including illegal hate speech or pornography; exploits or otherwise harms minors, or violates or advocates the violation of any law or regulation.

 

Our Right to Use Your Content

You also give MagyarBusiness.org (Website) a perpetual, irrevocable, worldwide, royalty-free, and non-exclusive license to reproduce, adapt, modify, translate, publish, publicly perform, publicly display, distribute, store and create derivative works of the basic listing information about your entity that you provide to your MagyarBusiness.org Account (such as the entity name, location, phone number, list of interest, business category, hours, services, product descriptions, text, videos, contents, and website)

We may use Your Content in several different ways, including publicly displaying it, reformatting it, incorporating it into advertisements and other works, creating derivative works from it, promoting it, distributing it, and allowing others to do the same in connection with their websites and media platforms ("Other Media"). As such, you at this moment irrevocably grant us worldwide, perpetual, non-exclusive, royalty-free, assignable, sub-licensable, transferable rights to use Your Content for any purpose. Please note that you irrevocably grant the users of the Site and any Other Media the right to access Your Content in connection with their use of the Site and any Other Media. Finally, you irrevocably waive and cause to be waived against MagyarBusiness.org and its users any claims and assertions of moral rights or attribution with respect to Your Content. By "use" we mean use, copy, publicly perform and display, reproduce, distribute, modify, translate, remove, analyze, commercialize, and prepare derivative works of Your Content.

Ownership

 

As between you and MagyarBusiness.org, you own Your Content. We own the MagyarBusiness.org Content, including but not limited to visual interfaces, interactive features, graphics, design, compilation, including, but not limited to, our compilation of User Content and other Site Content, computer code, products, software, aggregate user review ratings, and all other elements and components of the Site excluding Your Content, User Content and Third Party Content. We also own the copyrights, trademarks, service marks, trade names, and other intellectual and proprietary rights throughout the world ("IP Rights") associated with the MagyarBusiness.org Content and the Site, which are protected by copyright, trade dress, patent, trademark laws, and all other applicable intellectual and proprietary rights and laws. As such, you may not modify, reproduce, distribute, create derivative works or adaptations of, publicly display or in any way exploit any of the MagyarBusiness.org Content in whole or in part except as expressly authorized by us. Except as expressly and unambiguously provided herein, we do not grant you any express or implied rights, and all rights in and to the Site and the MagyarBusiness.org Content are retained by us.

Advertising

MagyarBusiness.org and its licensees may publicly display advertisements and other information adjacent to or included with Your Content. You are not entitled to any compensation for such advertisements. The manner, mode, and extent of such advertising are subject to change without specific notice to you.

Content

We make some of the MagyarBusiness.org Site Content available for the third party. You may access and use these content in order to display on your personal computer, website, or blog ("Your Site"), provided that (i) your use of the Feeds is for personal, non-commercial purposes only, (ii) your display of the Feed Content links back to the relevant pages on MagyarBusiness.org Website's websites, and attributes MagyarBusiness.org as the source of the Content, (iii) your use or display of the Content does not suggest that MagyarBusiness.org promotes or endorses any third party causes, ideas, websites, products or services, including Your Site, (iv) you do not redistribute the Content, and (v) your use of the Content does not overburden MagyarBusiness.org Website’s systems. MagyarBusiness.org reserves all rights in the Content and may terminate the Content at any time.

 

Other

User Content (including any that may have been created by users employed or contracted by MagyarBusiness.org Website) does not necessarily reflect the opinion of MagyarBusiness.org. We reserve the right to remove, screen, edit, or reinstate User Content from time to time at our sole discretion for any reason or no reason, and without notice to you. For example, we may remove a review if we believe it violates our Content Guidelines. We have no obligation to retain or provide you with copies of Your Content, nor do we guarantee any confidentiality with respect to Your Content.

 

Illegal Activities

Do not use our Services to engage in illegal activities or promote dangerous and illegal acts.

Malicious and Deceptive Practices

Do not transmit viruses, malware, or any other malicious or destructive code. Do not distribute content that harms or interferes with the operation of the networks, servers, or other infrastructure of MagyarBusiness.org or others. Do not use our Services for phishing scams.

 

Hate Speech

Our products are platforms for free expression. But we don't support content that promotes or condones violence against individuals or groups based on race or ethnic origin, religion, disability, gender, age, nationality, veteran status, or sexual orientation/gender identity, or whose primary purpose is inciting hatred on the basis of these core characteristics. This can be a delicate balancing act, but if the primary purpose is to attack a protected group, the content crosses the line.

Personal and Confidential Information

Do not distribute other people’s personal and confidential information, such as credit card numbers, confidential national ID numbers, or account passwords, without their permission. Do not post or distribute images or videos of minors without the necessary consent from their legal representatives.

Account Hijacking

Do not access another user’s account without their permission.

Child Exploitation

Do not upload or share content that exploits or abuses children. This includes all child sexual abuse imagery (even cartoon images or videos) and all content that presents children in a sexual manner. We will remove such content and take appropriate action, which may include disabling accounts and reporting to the National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) and law enforcement. Note that this policy may additionally apply to any content uploaded or transmitted through Photos or Videos.

If you find any content that you think exploits children in this manner, do not share or comment on such content, even if your intent is to bring it to MagyarBusiness.org's attention. Instead, flag the content. If you find content elsewhere on the internet, please contact NCMEC directly.

Spam

Do not spam, including by sending unwanted promotional or commercial content, or unwanted or mass solicitation.
Do not aggressively follow people or aggressively message people that you do not know.

Ranking Manipulation

Do not manipulate ranking or relevancy using techniques like repetitive or misleading keywords or metadata.

Sexually Explicit Material

Do not distribute sexually explicit or pornographic material. Do not drive traffic to commercial pornography sites.

Note that your profile photo cannot include mature or offensive content. For example, do not use a photo that is a close-up of a person’s buttocks or cleavage.

Harassment, Bullying, and Threats

Do not engage in harassing, bullying, or threatening behavior, and do not incite others to engage in these activities. Anyone using our Services to single someone out for malicious abuse, to threaten someone with serious harm, to sexualize a person in an unwanted way, or to harass in other ways may have the offending content removed or be permanently banned from using the Services. In emergency situations, we may escalate imminent threats of serious harm to law enforcement. Keep in mind that online harassment is also illegal in many places and can have serious offline consequences for both the harasser and the victim.

Violence

Do not distribute depictions of graphic or gratuitous violence.

Impersonation

Do not use our Services to mislead or confuse users by pretending to be someone else or pretending to represent an organization you do not represent.

Regulated Goods and Services

Your content cannot promote regulated goods and services, including but not limited to alcohol, gambling, and unapproved supplements, tobacco, fireworks, or weapons. If we receive a complaint about such content is a violation of applicable laws and regulations, we will remove and delete the offending content or account.

Contests and Promotions

MagyarBusiness.org allows contests, sweepstakes, and other promotions ("Promotions"), to the extent they are permitted by law, subject to the following policy requirements and legal terms laid out below.

1. Generating spam or encouraging individuals to engage in spam or abuse is strictly prohibited. Please note that the definition of spam on MagyarBusiness.org may develop and change over time, and that MagyarBusiness.org reserves the right to determine what qualifies as spam. In order to play a part in helping us fight spam and abuse, we have the following specific requirements for Promotions:

1a. The official rules for your Promotion must include a clear statement that anyone found to have created multiple accounts in order to increase their chances of winning, or anyone who posts entries in excess of an entry limit you have set, will be disqualified from the Promotion. You must set an entry limit for your promotion below a level that is likely to encourage spam.


1b. If you ask participants to use tags and/or hashtags in their Promotion entries, they must be relevant to the kind of content users are posting. For example, do not ask for photos of sunsets with #spaghetti.

2. Promotions should not be used to try to circumvent any applicable terms or policies.

3. Do not run Promotions that offer potential rewards in exchange for sharing content, following a user, mentioning a user (other than the contest creator or sponsor or an affiliate of the contest creator or sponsor), having other users enter the promotion, or voting in polls. Also, don’t run Promotions that encourage users to post unoriginal or repetitive content.

4. Please note that doing a public search (via hashtag or otherwise) may not show every entry or every participant in your Promotion. Accordingly, you should not rely solely on the search feature to view or find all entries or participants in your Promotion.

5. Please note that some Promotion entries may be filtered, hidden, or removed from MagyarBusiness.org for spam or quality reasons, or any of our other applicable policies or terms of service.

Use of Multiple Accounts

 

Do not create or use multiple accounts to evade our policies or bypass blocks or otherwise subvert restrictions placed on your account. For example, if you’ve been blocked by another user or suspended for abuse, don’t create a replacement account that engages in similar activity.

bottom of page